PRACOWNIE

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne. Uczestników obowiązuje tylko opłata na konto Rady Rodziców. Jej miesięczną wysokość ustala na każdy rok szkolny Rada Rodziców. Aby zapisać dziecko do pracowni należy zgłosić się osobiście do nauczyciela prowadzącego wybrane zajęcia.

 

Plan zajęć na rok szkolny 2015/2016

INFORMACJE O PRACOWNIACH PONIŻEJ

Pracownia Muzyczna Do De Ka Pracownia Gitarowa Wokalna Pracownia Teatralna

Pracownia Muzyki Etnicznej Pracownia Tańca Etnicznego Pracownia Tańca Nowoczesnego Pracownia Tańca Współczesnego

Pracownia Gimnastyczno-Taneczna

Pracownie Plastyczne Pracownia Ceramiczna

Pracownia Karate Tradycyjnego Szachy  Pracownia Turystyczno-Ekologiczna

Pracownia Modelarstwa Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej

Pracownie Edukacji Przedszkolaka

Akademia Edukacji Przedszkolaka