PRACOWNIE

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do pracowni w Pałacu Młodzieży, przyjmowane są przez cały rok szkolny. Wypełnione druki należy składać osobiście w sekretariacie placówki. Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne. Uczestników obowiązuje tylko opłata na konto Rady Rodziców. Jej miesięczną wysokość ustala na każdy rok szkolny Rada Rodziców.

 

Rok szkolny 2017/2018

INFORMACJE O PRACOWNIACH PONIŻEJ

Pracownia Muzyczna Do De Ka Pracownia Gitarowa Wokalna Pracownia Teatralna

Pracownia Muzyki Etnicznej Pracownia Tańca Etnicznego Pracownia Tańca Nowoczesnego Pracownia Tańca Współczesnego

Pracownia Gimnastyczno-Taneczna

Pracownie Plastyczne Pracownia Ceramiczna

Pracownia Karate Tradycyjnego Szachy  Pracownia Turystyczno-Ekologiczna

Pracownia Modelarstwa Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej

Pracownie Edukacji Przedszkolaka

Akademia Edukacji Przedszkolaka