Placówka powstała 7 listopada 1950 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, otrzymując nazwę Pałac Dziecka. Rok później znaleźliśmy się pod kuratelą Ministerstwa Oświaty, które nadało nam status i nazwę Pałac Młodzieży. Pierwszym dyrektorem Pałacu Młodzieży był pan Mieczysław Kłos.

Początkowo działalność tworzyły pracownie: rękodzieła, pracownia muzyczna, taneczna, plastyczna, fotograficzna i geograficzna. Trzy lata później tych pracowni było dużo więcej z czego na szczególną uwagę zasługują pracownie: chemii, zoologii, agrobiologii, pracownia teleradiotechniczna, modelarstwa szkutniczego, lotniczego i rakietowego, pracownia samochodowa a także sekcje sportowe: szermierki i strzelecka.

Struktura organizacyjna Pałacu Młodzieży ulegała zmianom i była stale dostosowywana do potrzeb uczestników. W 1967r. pojawił się Dział Wiedzy o Przyrodzie a w 1969 roku Klub Krótkofalowców. 10 lat później zaczęła działać orkiestra mandolin, gitar i akordeonowa a także pracownia tańca towarzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ze sztuki dalekowschodniego układania kwiatów – ikebany. Latem 1970 roku nastąpiło otwarcie Ośrodka Morskiego.

Przez 70 lat działalności Pałac miał 13 dyrektorów (w tym 4 kobiety). Najdłużej, przez 14 lat, funkcję dyrektora pełnił pan Zbigniew Armada.

1 września 2008 roku Pałac Młodzieży – PCE otworzył podwoje w nowej siedzibie przy al. Piastów 7. Budynek, do którego przeniesiono Pałac, jest obiektem wpisanym na listę zabytków Szczecina i ma też własną, ciekawą historię.

“W latach 1896/1897 przy al. Piastów 7 zbudowano budynek Szkoły Średniej dla Chłopców im. Ernsta Moritza Arndta (niem. Arndt – Knaben_Mittelschule). Powstał wówczas neogotycki budynek, zwieńczony schodkowymi szczytami. Szkołę oficjalnie otwarto w październiku 1897 r.  (…) Po wojnie szkołę odbudowano w uproszczonej formie i otwarto tu Szkołę Podstawową nr 18 TPD,* następnie w 1999 r. umieszczono tu nowopowstałe Gimnazjum nr 4, które działało do sierpnia 2007 r.

Przeniesienie siedziby Pałacu wiązało się z przystosowaniem wielu pomieszczeń do specyficznych potrzeb poszczególnych pracowni oraz uzupełnieniem ich wyposażenia. Całkiem nowe oblicze zyskała pracownia ceramiczna – obecnie zajmuje ona dwie duże sale oraz zaplecze techniczne, a jej powierzchnia wynosi łącznie około 180 m2. Niezwykle istotnym i potrzebnym zakupem stał się nowoczesny piec do wypalania ceramiki.

Zdecydowana większość pomieszczeń, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku, została zaadaptowana do nowych celów. Utworzono salę multimedialną, gdzie mogą odbywać się prezentacje, pokazy i szkolenia. Obok powstała Multiteka, w której znalazły swoje miejsce pałacowe zbiory książek i filmów, a tuż obok Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego – urządzone i zaopatrzone całkowicie od podstaw.

Z kolei pracownia Edukacji Morskiej zyskała przestrzeń na tyle dużą, że w wygodnych warunkach mogą w niej odbywać się zajęcia edukacyjne i szkolenia nauczycieli edukacji morskiej. Na tej samej kondygnacji powstała pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej.

W nowym budynku znalazło się też odrębne pomieszczenie dla pracowni Ekologiczno-Turystycznej, która wreszcie posiada wystarczająco dużo miejsca nie tylko do przechowywania czy wyeksponowania swoich bogatych materiałów, ale również  do prowadzenia spotkań dla nauczycieli w ramach koordynacji programu ekologiczno-turystycznego dla szkół.

Jednym z bardziej kosztownych, lecz potrzebnych działań było unowocześnienie studia nagraniowego. Zyskało ono profesjonalne wytłumienie, pozwalające na dokonywanie nagrań i obróbkę dźwięku na najwyższym poziomie.

Na trzecim piętrze, w związku z utworzeniem Akademii Edukacji Przedszkolaka, zaistniała potrzeba zorganizowania dzieciom przyjaznego otoczenia. Jedno ze skrzydeł stało się miejscem dla najmłodszych uczestników PM- Akademii Edukacji Przedszkolaka. Urządzono im piękne, duże sale oraz wygodne szatnie. Nie zapomniano także o zapleczu sanitarnym, przeznaczonym wyłącznie dla przedszkolaków.

Nowy budynek, nowe wyposażenie, nowe wyzwania…

  • na podstawie “Szczecin. Turzyn”, Marek Łuczak

Film obrazujący działalność Pałacu Młodzieży zrealizowany został w roku szkolnym 2015/2016.