Wieczór teatralny

Bezpłatnie do TEATRU???? To możliwe tylko w Pałacu Młodzieży!
Serdecznie zapraszamy we wtorek, 18 czerwca na trzy premiery! W tym roku czerwiec nam obrodził w spektakle.

  • 17.00 – „Ognisty ptak” – spektakl w wykonaniu grupy integracyjnej teatralno-tanecznej Bez Barier

Przedstawienie na podstawie rosyjskiej baśni o Ognistym ptaku zilustrowane z pomocą muzyki Igora Strawińskiego.

  • 17:45 – „My ze Stepford” – Teatr Ruchu i Maski Maszkaron

Spektakl na podstawie powieści Iry Levina „Żony ze Stepford” jest luźnym podejściem do podejmowanego w utworze tematu, w którym w tajemniczy sposób mieszkanki Stepford przemieniają się z normalnych kobiet w idealne panie domu.

  • 18:45 – „Ania z Nikąd” – Grupa warsztatowa Faktoria

Spektakl na podstawie „Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, skupiający się na początkowych perypetiach rudej dziewczynki i jej relacjach z Marylą i Mateuszem.

WSTĘP BEZPŁATNY!

Pomiędzy spektaklami będą przerwy.

Nabór uczestników na rok szkolny 2019/2020 – informacje, terminy, regulamin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, rozdz. VI, art. 130, 144, 157, 158, 161 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Pałac Młodzieży informuje, że rekrutacja uczestników na zajęcia do PRACOWNI oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach
15 kwietnia – 10 maja
2 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc. 13 – 17 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca. 22 – 29 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni. 30 maja – 7 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 11 czerwca
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej). do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 18 czerwca
7 Odbiór uzasadnień komisji rekrutacyjnej. do 25 czerwca 2019
8 Składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonych w uzasadnieniu odmowy przyjęcia (odwołanie składa się do dyrektora placówki). do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc  9 lipca 2019 r.
11 Organizacja postępowania uzupełniającego
(zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 4 p.7)
Zakończenie postępowania do 31 sierpnia 2019 r.
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 15 kwietnia 2019 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2019/2020 będą dostępne
    na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 15 maja 2019 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 9.00 – 17.00 (PT).
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji, dostępnych na stronie internetowej, w zakładce NABÓR DO PRACOWNI oraz w siedzibie placówki.

 

Przedszkolaki witają WAKACJE 2019

17 czerwca wszystkie trzy grupy Akademii Edukacji Przedszkolaka podsumowały uroczyście kończący się rok szkolny 2018/2019.
Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały się w programie artystycznym przygotowanym przez wychowawczynie oraz p. Igę (zajęcia rytmiki) i p. Ewę i p. Krzysztofa z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”. Były więc tańce i ludowe piosenki, oraz te o tematyce wakacyjnej.
Na zakończenie wszystkie pałacowe przedszkolaki otrzymały dyplomy uczestnictwa w Akademii oraz nagrody książkowe. Do domu zabrały również własnoręcznie przygotowane obrazki, które malowały na płótnie w trakcie zajęć plastycznych z p. Magdą.
Słodkim podsumowaniem był tradycyjnie tort – jeden dla każdej grupy!
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za cały miniony rok i życzymy udanych WAKACJI!!! [CZYTAJ DALEJ]

Pyszne lody dla ochłody, czyli MOTYLKI w lodziarni

11 czerwca przedszkolaki z grupy pierwszej wybrały się z paniami na spacer ulicami Szczecina. Najważniejszym punktem programu była lodziarnia, gdzie każdy mógł wybrać swój ulubiony smak. Nie mniejszą atrakcją była również piękna fontanna przy Placu Zamenhofa, której chłodne kropelki wody przyniosły dzieciom ulgę w ten upalny dzień. [CZYTAJ DALEJ]

Czego Uczą Dzieci (9) Miłość

Miłość to takie krótkie słowo, a tak długa jest droga, którą trzeba przejść razem z dzieckiem, by nie dać tej miłość spowszednieć, by tę miłość wzajemnie odczuwać i dzielić się nią z innymi. Zapraszam do rozważań na temat miłości do naszych dzieci, które są moim ostatnim spotkaniem z Wami, przy okazji PROJEKTU CUD.

Jeśli chcemy być naprawdę blisko swoich dzieci, to musimy się od nich oddalić. Tak! Odsunąć na tyle, by zostawić im przestrzeń do samorealizacji i wyrażania siebie. Miłość to PRAWDA, więc pozwólmy sobie i naszym dzieciom być sobą. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy i nie kształtujmy ich na swoje podobieństwo. Przez pryzmat prawdy zauważymy wszystko, co w nich dobre, mądre i piękne, dostrzeżemy też słabe strony. Kochajmy zatem nasze dzieci z całym pakietem zalet i wad. AKCEPTACJA to miłość. Wsłuchujmy się w nasze dzieci, nie lekceważmy tego, co chcą nam przekazać. Pamiętajmy, że środkami wyrazu są nie tylko słowa lecz również gesty i to, co niewypowiedziane. Milczenie czasem jest bardziej wymowne niż krzyk. EMPATIA to miłość. Pokazujmy naszym dzieciom, jak radzimy sobie z uczuciami i emocjami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Poprzez adekwatną reakcję uczmy nasze dzieci, jak mogą je przeżywać chroniąc jednocześnie siebie. Nie pozwólmy, by nasze nieodpowiedzialne zachowanie zaburzyło im prawidłowe rozeznanie w skomplikowanym świecie uczuć i emocji. ODPOWIEDZIALNOŚĆ to miłość. [CZYTAJ DALEJ]