NOWOŚCI W PRACOWNIACH – rok szkolny 2019/2020

W nowym roku szkolnym zapraszamy miłośników tańca ludowego i śpiewu do nowej pracowni, którą tworzy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. Tych, którzy zdecydowanie lepiej czują się siedząc przy stole, grając w gry fabularne, czyli RPG z pewnością ucieszy informacja o nowej grupie w ramach Pracowni Teatralnej. Szczegóły poniżej:

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” zaprasza dzieci, młodzież  oraz dorosłych pragnących przeżyć piękne chwile w towarzystwie polskiego folkloru, barwnych strojów i brzmienia kapeli, na edukacyjną wędrówkę po pieśniach i tańcach z niemal wszystkich zakątków Polski.

Zespół powstał w 1969 roku i w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Członkowie to dzieci, młodzież i dorośli, których łączy wspólna pasja – miłość do polskich pieśni i tańców. Na zajęciach uczą się śpiewu i tańca oraz zachowania tożsamości narodowej, poszanowania tradycji, współżycia w grupie, patriotyzmu i tolerancji. [CZYTAJ DALEJ]

WIZJA – koncert absolwenta

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie zaprasza na koncert Aleksandra Lasockiego – absolwenta, obecnie tworzącego i występującego pod pseudonimem Alexander de Roy.
Młody artysta, mury Pałacu opuścił po wieloletniej nauce w Pracowni akordeonowo-keyboardowej, pod opieką artystyczną Czesława Lewickiego – nauczyciela muzyki, który wychował laureatów niezliczonych konkursów lokalnych i ogólnokrajowych.
Po 10 latach od pożegnalnego koncertu, w trakcie których rozwijał zaczerpnięte z zajęć umiejętności, Aleksander wraca z autorskim widowiskiem!

„Wizja – to nie tylko nazwa wydarzenia, ale też hasło, którym kierowałem się odkąd zacząłem swoją przygodę z muzyką. Wędrówce ku postawionym sobie celom, tym które osiągnąłem i również tym których nie udało się zrealizować, zawsze towarzyszyła WIZJA. Bez niej nie było by żadnych celów i nie byłoby sensu podejmowania wyzwań i nie byłoby tej muzycznej podróży.” – mówi Aleksander. [CZYTAJ DALEJ]

18 lat Pracowni gimnastyczno – tanecznej!

4 czerwca 2019 r. w Operze na Zamku w Szczecinie, odbędzie się uroczysty jubileusz Pracowni gimnastyczno – tanecznej, którą od początku jej istnienia prowadzi p. Dorota Lindner – Baran.
W widowisku wystąpią zespoły Impuls Kids, Efekt Mini,  Impuls i Efekt oraz gościnnie zespoły Companii Baletowej z MOK Police pod kierunkiem artystycznym Barbary Kamińskiej i Natalia Lisiecka uczennica Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Minione lata to dla wszystkich uczestniczek i ich opiekunki artystycznej, czas pracy, rozwijania talentów i wspólnych sukcesów. Oprócz zmagań konkursowych występowały wielokrotnie podczas koncertów, pokazów, benefisów w kraju i za granicą. Każde z tych wydarzeń dostarczało im wielu emocji i niosło nowe doświadczenie artystyczne. W tym roku, świętując swoją dojrzałość Pracownia może pochwalić się takimi osiągnięciami:

Do roku szkolnego 2018/2019 uczestniczki zdobyły:
176 – I miejsc, 168 – II miejsc, 94 – III miejsc oraz 98 wyróżnienia, stawały na podium 436 razy!
[CZYTAJ DALEJ]

Wiosna Poezji i Jubileusz Poetki, czyli 90-lecie urodzin Heleny PILARSKIEJ…

23 maja 2019 r., o godz. 17.30 odbędzie się w sali multimedialnej w Pałacu Młodzieży, przy Al. Piastów 7 w Szczecinie, 59. wieczór W PAŁACU literacko pn. Jubileusz 90-lecia nie tylko poetycki… HELENY PILARSKIEJ z promocją Jej nowego tomu wierszy pt. „Zapisać choćby na skrawku papieru…”

Wydarzenie jest współorganizowane przez Związek Literatów Polskich O. w Szczecinie i Regionalne  Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach, do których należy Szanowna Jubilatka, a które to stowarzyszenia wraz z Pałacem Młodzieży pragną uczcić to niepowtarzalne w środowisku literacko-artystycznym Szczecina i Polic – wydarzenie! Dodaje temu spotkaniu splendoru IV Szczecińska Wiosna Poezji, w którą wpisują się wszelkie działania promujące szczecińskich i regionalnych poetów wynikające z realizowanego od kilku lat przez ZLP Oddział Szczecin projektu pn. Szczecińskie Promocje Literatury, dofinansowanego przez Miasto Szczecin. [CZYTAJ DALEJ]

Nabór uczestników na rok szkolny 2019/2020 – informacje, terminy, regulamin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, rozdz. VI, art. 130, 144, 157, 158, 161 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Pałac Młodzieży informuje, że rekrutacja uczestników na zajęcia do PRACOWNI oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach
15 kwietnia – 10 maja
2 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc. 13 – 17 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca. 22 – 29 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni. 30 maja – 7 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 11 czerwca
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej). do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 18 czerwca
7 Odbiór uzasadnień komisji rekrutacyjnej. do 25 czerwca 2019
8 Składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonych w uzasadnieniu odmowy przyjęcia (odwołanie składa się do dyrektora placówki). do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc  9 lipca 2019 r.
11 Organizacja postępowania uzupełniającego
(zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 4 p.7)
Zakończenie postępowania do 31 sierpnia 2019 r.
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 15 kwietnia 2019 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2019/2020 będą dostępne
    na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 15 maja 2019 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 9.00 – 17.00 (PT).
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji, dostępnych na stronie internetowej, w zakładce NABÓR DO PRACOWNI oraz w siedzibie placówki.

 

Czego Uczą Dzieci /8/ – UCZCIWOŚĆ

Uczciwość to mówienie prawdy wobec siebie i innych. Jak nauczyć nasze dzieci prawdomówności w świecie, w którym kłamstwa i manipulacje same wypływają nam z ust niemal automatycznie? Jak ukazać wartości moralne małemu dziecku, dla którego mówienie prawdy stanowi duży problem. Zdaniem psychologów dziecko do szóstego roku życia nie kłamie,  ponieważ kłamstwo, jako coś niewłaściwego moralnie  jest dla niego abstrakcyjne. Ileż by nam ta wiedza zaoszczędziła nerwów, stresów, zmartwień i wyrzutów sumienia z powodu nieadekwatnej reakcji na „kłamstwo” malucha.

Mam w domu trzylatka….oraz mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, które ożywają: kubek „siam spadł”, woda „siama” się rozlała, doniczka  „siama” się przewróciła, pisak „siam” pomalował stół, zabawki dostały nóg i „siame” poszły na spacer w każdy kąt domu itp… Jednym słowem animizacja, jak w bajce. [CZYTAJ DALEJ]

Bawili się energią – piąty moduł projektu za nami!

W Pałacu Młodzieży w dniach 14-21 maja realizowany był PROJEKT EDUKACYJNY „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA, którego organizatorem jest Urząd Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie – Pracownia Turystyczno-Ekologiczna. W projekcie wzięło udział 250 uczestników Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych ze Szczecina.

Warsztaty zrealizował Marek Szymański – z wykształcenia nauczyciel, pasjonat nowych technologii oraz aktywnego wypoczynku. Były to zajęcia  edukacyjne dla dzieci i młodzieży związane z nowymi technologiami, podczas których prowadzący przypomniał o tym, skąd się̨ bierze energia i jak ją wykorzystać́ na co dzień. Jakie ma zastosowanie w otaczającym nas świecie, na każdym etapie życia. [CZYTAJ DALEJ]

Let’s have a picnic

W TYGODNIU ZDROWEGO ODŻYWIANIA, podczas zajęć języka angielskiego pałacowe przedszkolaki brały udział w owocowym pikniku! Pani Ania przygotowała im smaczną i kolorową ucztę. Siedząc na piknikowym kocu dzieci w języku angielskim mówiły jakie owoce lubią najbardziej, robiły witaminowe szaszłyki a potem wszystko zjadały ze smakiem. Dzięki takim zajęciom nauka sama wchodzi do głowy i do…. buzi! [CZYTAJ DALEJ]

Koncert Zosi w grupie II

W piątek, 17 maja grupę „Kangurków” odwiedził bardzo miły gość. W progi Akademii Edukacji Przedszkolaka, zawitała nasza absolwentka Zosia Musiał, która od dwóch lat uczy się w szkole Muzycznej gry na skrzypcach. Zosia zagrała dla nas cztery krótkie utwory, między innymi „Kaczuszki” i „Menuet”. Wszystkie przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały koncertu i z podziwem przyglądały się sztuce gry na instrumencie.
Dziękujemy Zosia za ciekawe spotkanie! Życzymy samych sukcesów w nauce i zapraszamy do kolejnych odwiedzin! [CZYTAJ DALEJ]

„Miasto to Teatr” – korowód przeszedł przez Szczecin

Moc artystów zaklęta jest w ich działaniu. Nie inaczej było podczas parady „Miasto to Teatr” organizowanej pod auspicjami Pałacu Młodzieży w ramach tegorocznego Festiwalu KONTRAPUNKT. Bardzo duża grupa cyrkowych artystów, dziwaków, tancerzy i sztukmistrzów przeszła w sobotę 11 maja spod Pałacu Młodzieży aż do pl. Lotników, nie tylko chcąc pokazać szczecińskiej widowni swoje umiejętności, ale przede wszystkim by obudzić zmurszałe i zastygłe przez zimę fasady szczecińskich kamienic i śpiące na ich obliczach maszkarony. Nasi artyści przeobrazili się w osobowości rodem z belle epoque i zabrali widzów w podróż przez „Cuda Czarnego Lądu” (pokaz tańców i muzyki afrykańskiej na pl. Zamenhoffa) aż do „Serca Cyrku” czyli występu akrobatów, żonglerów i klaunów na dużej scenie ustawionej pl. Lotników. Z Dyrektorem Cyrku na czele przegnali złą pogodę towarzyszącą Szczecinowi od paru dni i sprowadzili na nasze piękne miasto słońce i radość. Oby więcej takich momentów miało miejsce w niedocenianym Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom i członkom korowodu: Cyrkowi Zodiak, młodzieży z Kids New Circus z Wrocławia, Łobeskiej Orkiestrze Dętej, uczestnikom zajęć Pracowni Teatralnej, Pracowni Plastycznej, Pracowni Tańców Etnicznych i Pracowni Muzyki Etnicznej i Nowoczesnego Rytmu z Pałacu Młodzieży, wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Teatrowi Ognia „Napalone Szopy” i wolontariuszom Kontrapunktu za współtworzenie tego barwnego i coraz ważniejszego na mapie Szczecina przedsięwzięcia. [CZYTAJ DALEJ]

JEJKU-JEJKU DO GÓRY NOGAMI

Książka „Jejku-jejku chce coś zmienić” stała się inspiracją do niecodziennych zajęć w Pracowni plastycznej Magdaleny Kucharskiej. Książka opowiada historyjkę, jak pewien wesoły dziobak chciał przemalować swój pokój. I oto dzieci z pracowni miały możliwość pomalować „ściany” w małym domku, ustawionym z ławek poodwracanych do góry nogami. Każdy mógł namalować własny obraz, w ulubionych kolorach, siedząc na ziemi. Dzieciom bardzo spodobał się pomysł odwróconych ławek, a malowanie na folii dawało dodatkowo wrażenie przestrzeni. Nasz mózg nie lubi schematu (monotonii/sztampy), warto więc urozmaicać dzieciom „nudne” lekcje,  czy nawet odrabianie lekcji. Niech spróbują pod biurkiem, czy też w innym niestandardowym miejscu, może lepiej im pójdzie? 🙂 [CZYTAJ DALEJ]