Klauzule informacyjne (aktualizacja – wrzesień, 2020 r.)

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin,
e-mailowo: sekretariat@palac.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Małas, z którym można się skontaktować:
telefon: 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl

Obowiązek-informacyjny-zgodny-z-art.-13-ust.-1-RODO (pdf 544 kb) Obowiązek-informacyjny-zgodny-z-art.-13-ust.-1-RODO (docx 17 kb)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (pdf 612 kb) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (docx 13 kb)
Obowiązek_informacyjny dla użytkowników Facebooka 301202019 (pdf 324 kb) Obowiązek_informacyjny_ dla uzytkownikow FACEBOOKA_301202019 (docx 21 kb)
Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu_29012020 (pdf 151 kb) Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu_29012020 (docx 16 kb)
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu 09_2020 (pdf 429 kb) Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (docx 20 kb)
Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji 09_2020 (pdf 484 kb) Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji 09_2020 (docx 15 kb)
Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – po przyjęciu 09_2020 (pdf  483 kb) Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – po przyjęciu 09_2020 (docx 16 kb)
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 09_2020  (pdf 412 kb) Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 09_2020 (docx 14 kb)
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 09_2020 (pdf 488 kb) Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 09_2020 (docx 15 kb)
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu 09_2020 (pdf 416 kb) Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu 09_2020 (docx 14 kb)
Klauzula informacyjna dla pracowników 09_2020 (pdf 411 kb) Klauzula informacyjna dla pracowników 09_2020 (docx 15 kb)

Suplement do klauzuli_zdalne_nauczanie_29112020 (431 Kb)

Suplement do klauzuli_zdalne_nauczanie_29112020 (docx 32 kb)
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 09_2020 (pdf 417 kb) Klauzula informacyjna dla kontrahentów 09_2020 (docx 13 kb)
Klauzula_informacyjna_COVID-19_19102020_v2-1 (pdf 456 kb) Klauzula_informacyjna_COVID-19_19102020_v2-1 (15 kb)