Informujemy, że wnioski o przyjęcie do pracowni w Pałacu Młodzieży, przyjmowane są przez cały rok szkolny. Wypełnione druki należy składać osobiście w sekretariacie placówki.

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży,
u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28
Informacja ta jest również wywieszona na tablicy Rady Rodziców w naszej placówce.

INFORMACJE i PLANY PRACOWNI PONIŻEJ

Pracownia Muzyczna Do De Ka Pracownia Gitarowa  Wokalna  Pracownia Teatralna

Pracownia Muzyki Etnicznej  Pracownia Tańca Etnicznego  Pracownia Tańca Nowoczesnego  Pracownia Tańca Współczesnego

Pracownia Gimnastyczno-Taneczna Pracownia Tradycji Polskiej

Pracownie Plastyczne  Pracownia Ceramiczna

Pracownia Karate  Pracownia Szachowa

Pracownia Modelarstwa  Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej

Pracownia Dziennikarska

Pracownia Edukacji Morskiej

Pracownia Turystyczno-Ekologiczna

Pracownie Edukacji Przedszkolaka

Akademia Edukacji Przedszkolaka