PRACOWNIE

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do pracowni w Pałacu Młodzieży, przyjmowane są przez cały rok szkolny. Wypełnione druki należy składać osobiście w sekretariacie placówki. Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne. Uczestników zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców.
Miesięczną wysokość ustala na każdy rok szkolny Rada Rodziców.

PLANY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMACJE O PRACOWNIACH PONIŻEJ

Pracownia Muzyczna Do De Ka Pracownia Gitarowa  Wokalna  Pracownia Teatralna

Pracownia Muzyki Etnicznej  Pracownia Tańca Etnicznego  Pracownia Tańca Nowoczesnego  Pracownia Tańca Współczesnego

Pracownia Gimnastyczno-Taneczna

Pracownie Plastyczne  Pracownia Ceramiczna

Pracownia Karate  Szachy   Pracownia Turystyczno-Ekologiczna

Pracownia Modelarstwa  Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej

Pracownia Dziennikarska

Pracownie Edukacji Przedszkolaka

Akademia Edukacji Przedszkolaka