Informujemy, że wnioski o przyjęcie do pracowni w Pałacu Młodzieży, przyjmowane są przez cały rok szkolny. Wypełnione druki należy składać osobiście w sekretariacie placówki.

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży,
u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28
Informacja ta jest również wywieszona na tablicy Rady Rodziców w naszej placówce.

INFORMACJE i PLANY PRACOWNI PONIŻEJ

Pracownia Muzyczna Do De KaMariusz Zygmunt Pracownia GitarowaSzymon Lipski

Pracownia WokalnaDariusz Chmielewski

Pracownia Muzyki EtnicznejRyszard Dziubak

Pracownie TeatralneMarcel Mroczek, Iwona Faj

Pracownia Tańca EtnicznegoJustyna Kozłowska

Pracownia Tańca NowoczesnegoAneta Pilarska - Adamus

Pracownia Tańca WspółczesnegoEwa Szachoń

Pracownia Gimnastyczno – TanecznaDorota Lindner - Baran

Pracownia Tradycji Polskiej

Pracownia CeramicznaKornelia Tumanowicz

Pracownie PlastyczneBogumiła Kuźnicka, Mariola Grochowska, Beata Marchlik-Hulbój

 

Pracownia Karate Przemysław Kusztykiewicz

Pracownia SzachowaJan Czuchnicki Pracownia ModelarstwaZenon Urbanowicz

Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki KomputerowejJarosław Wochowski

Pracownia DziennikarskaIwona Gacparska

Pracownia Edukacji Morskiej kpt. Jerzy Kaczor oraz Dariusz Mnich

Pracownia Turystyczno-Ekologiczna Elżbieta Wielgoszewska, Magdalena Poklasińska

Akademia Edukacji Przedszkolaka

Pracownie Edukacji Przedszkolaka