Rada Rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia   pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich   spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej. Może także gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Pałacu Młodzieży.

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022 /2023

Przewodnicząca: Monika Niesyn
Zastępca: Maria Liktoras
Sekretarz: Kinga Sowa
Komisja rewizyjna: Izabela Tobolska, Iwona Sarnicka, Piotr Brzyski

REGULAMIN RADY RODZICÓW

kontakt: radarodzicowszczecinpalac@gmail.com

Nr konta do wpłat:

Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1492 0000 0001 4879 6080

W tytule przelewu należy podać:
– Imię i nazwisko uczestnika,
– nazwisko nauczyciela,
– miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

UWAGA!

W przypadku dokonywania wpłat zbiorowych na kilka pracowni prosimy w tytule przelewu opisać jaka kwotę wpłacacie Państwo na daną pracownię.

Wysokość składek – na funkcjonowanie pracowni
na Radę Rodziców Pałacu Młodzieży – PCE
w roku szkolnym 2023/2024

Bieżące informacje Rady Rodziców znajdziecie na stronie:

https://www.facebook.com/radarodzicowPMPCE