HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.P. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach
(deklarację należy składać przez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu do placówki w godz. 8.00 – 20.00)
Druk będzie dostępny na stronie internetowej  i w placówce od 7 czerwca b.r.
7 czerwca – 18 czerwca 2021 r.
2 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc. 21 czerwca – 25 czerwca 2021 r.
3 Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca (wniosek należy składać przez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu do placówki w godz. 8.00 – 16.00, lub pocztą)
Druk dostępny na stronie internetowej i w placówce od 16 lipca b.r.
16 sierpnia – 20 sierpnia 2021 r.
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni. 23 sierpnia  – 27 sierpnia 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych (strona internetowa Pałacu Młodzieży).
31 sierpnia 2021 r.

 

  • Zgodnie z regulaminem rekrutacji, wnioski o przyjęcie na wolne miejsca wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej przez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu do placówki lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Wnioski będą do pobrania na stronie www.palac.szczecin.pl od 16 lipca 2021. Dokumenty złożone przed 16 sierpnia i po 20 sierpnia 2021 oraz nadesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
  •  Od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, według kolejności wpływu wniosków (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego i § 4, pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji).
  • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE dostępnym poniżej.

 

Regulamin naboru Regulamin rekrutacji 2021 ( doc 20 kb)
Regulamin rekrutacji 2021 (pdf 471 kb)
Zał. 1 Harmonogram rekrutacji Zał.1 harmonogram rekrutacji
Zał. 3 Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) Załącznik 3 – wniosek 2021 (pdf 785 kb)

 

Załącznik 3 – wniosek 2021 (doc 25 kb)

Zał. 3a Wniosek dla uczestników pełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) Załącznik 3a – wniosek2021 (pdf 773 kb)
Załącznik 3a – wniosek2021 (doc 24 kb)


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony