NABÓR do pracowni 2019/2020

Przypominamy, że składanie wniosków
wraz z załącznikami o przyjęcie na zajęcia

odbywało się w dniach 22-29 maja b.r.
Osoby, które nie złożyły w terminie podań, informujemy, że wnioski ponownie będzie można składać
we wrześniu i czekać na wolne miejsca w pracowniach.

Informacje na temat naboru na nowy rok szkolny 2019/2020

 – wnioski należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach 22-29 maja.
WNIOSEK PROSIMY DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE

 

PLANY NA NOWY ROK SZKOLNY – LINK

RODO

Klauzule informacyjne dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży,
u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28