HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.P. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu
 uczestnictwa w zajęciach.
29 maja – 09 czerwca 2023
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji,
obliczenie liczby wolnych miejsc.
12-18 czerwca 2023 r.
3 Składanie wniosków (wraz z załącznikami)
o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca.
26 czerwca – 14 lipca 2023 r.
4 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków,
kwalifikacja uczestników do pracowni.
21-26 sierpnia 2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
30 sierpnia 2023 r.

 

  • Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa dostępna na stronie od 29 maja 2023 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2023/2024 będą dostępne na stronie internetowej od dnia 23 czerwca 2023 r.
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.

 

Regulamin naboru regulamin (pdf 567 kb)
regulamin (doc 18 kb)
Zał. 1 Harmonogram rekrutacji Zał 1 HARMONOGRAM (pdf 217 kb)
Zał 1 HARMONOGRAM (doc 17 kb)
Zał. 2 Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik niepełnoletni)
Zał. 2_ deklaracja (doc 24 kb)
Zał. 2_ deklaracja (pdf 332 kb)
Zał. 2a Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik pełnoletni)
Zał. 2a_ deklaracja (doc 23 kb)
Zał. 2a_ deklaracja (pdf 620 kb)
Zał. 3 Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) od 23 czerwca b.r.
Zał. 3a Wniosek dla uczestników pełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) od 23 czerwca b.r.

 


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony