HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.P. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu
 uczestnictwa w zajęciach.
30 maja – 10 czerwca 2022 r.
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji,
obliczenie liczby wolnych miejsc.
13 – 24 czerwca 2022 r.
3 Składanie wniosków (wraz z załącznikami)
o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca.
16 – 22 sierpnia 2022 r.
4 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków,
kwalifikacja uczestników do pracowni.
23 – 26 sierpnia 2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
31 sierpnia 2022 r.

 

 • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży od dnia 30 maja 2022 r.
 • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2022/2023 będą dostępne na stronie internetowej od dnia 16 lipca 2022 r.
 • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się
  z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
 • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.
 • WAŻNE: Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Wnioski będą do pobrania na stronie www.palac.szczecin.pl od 16 lipca 2022. Dokumenty złożone i dostarczone pocztą przed 16 sierpnia i po 22 sierpnia 2022 r.  oraz nadesłane
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.

 •  

 

Regulamin naboru Regulamin naboru 2022_2023 (pdf 394 kb)
Regulamin naboru 2022_2023 (doc 18 kb)
Zał. 1 Harmonogram rekrutacji Harmonogram naboru 2022_2023 (pdf 210 kb)
Harmonogram naboru 2022_2023 (doc 16 kb)
Zał. 2 Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik niepełnoletni)
Załącznik 2 – deklaracja_2022 (doc 24 kb)
Załącznik 2 – deklaracja_2022 (pdf 332 kb)
Zał. 2a Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik pełnoletni)
Załącznik 2a – deklaracja_2022 (24 kb)
Załącznik 2a – deklaracja_2022 (pdf 621 kb)
Zał. 3 Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) Załącznik 3 – wniosek 2022 (doc 25 kb)
Załącznik 3 – wniosek 2022 (pdf 767 kb)
Zał. 3a Wniosek dla uczestników pełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) Załącznik 3a – wniosek2022 (doc 24 kb)
Załącznik 3a – wniosek2022 (pdf 753 kb)

 

 • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży od dnia 30 maja 2022 r.
 • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2022/2023 będą dostępne
  na stronie internetowej od dnia 16 lipca 2022 r.
 • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
 • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony