RODO

Klauzule informacyjne dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży, na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców, u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28