Przypominamy, że składanie wniosków
wraz z załącznikami o przyjęcie na zajęcia

odbywało się w dniach 22-29 maja b.r.
Osoby, które nie złożyły w terminie podań, informujemy, że wnioski ponownie będzie można składać
we wrześniu i czekać na wolne miejsca w pracowniach.

Informacje na temat naboru na nowy rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN NABORU
załącznik nr 1 /harmonogram naboru/
załącznik nr 2 / deklaracja o kontynuacji zajęć/

załącznik nr 3 /wniosek o przyjęcie na zajęcia/

WNIOSEK PROSIMY DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE

 

RODO

Klauzule informacyjne dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży, na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców, u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28