Od 1 września 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, według kolejności wpływu wniosków.
Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 lub 3a do Regulaminu Naboru.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.P. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu
 uczestnictwa w zajęciach.
27 maja – 05 czerwca 2024
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji,
obliczenie liczby wolnych miejsc.
10-16 czerwca 2024 r.
3 Składanie wniosków (wraz z załącznikami)
o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca.
24 czerwca – 12 lipca 2024 r.
4 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków,
kwalifikacja uczestników do pracowni.
19-23 sierpnia 2024 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
30 sierpnia 2024 r.

 

  • Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa dostępna na stronie od 27 maja 2024 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2024/2025 będą dostępne na stronie internetowej od dnia 21 czerwca 2024 r.
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.

 

Regulamin naboru na rok 2024/2025
Regulamin naboru 24_25 (pdf 83 kb)
Regulamin naboru 24_25 (docx 15 kb)
Zał. 1 Harmonogram rekrutacji  
Zał. 2 Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik niepełnoletni)
 dostępna od 27 maja
Zał. 2a Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik pełnoletni)
dostępna od 27 maja
Zał. 3 Wniosek dla kandydatów niepełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) dostępny od 21 czerwca
Zał. 3a Wniosek dla kandydatów pełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) dostępny od 21 czerwca

 


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony