Od 1 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, według kolejności wpływu wniosków. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 lub 3a do Regulaminu Naboru.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.P. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu
 uczestnictwa w zajęciach.
29 maja – 09 czerwca 2023
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji,
obliczenie liczby wolnych miejsc.
12-18 czerwca 2023 r.
3 Składanie wniosków (wraz z załącznikami)
o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca.
26 czerwca – 14 lipca 2023 r.
4 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków,
kwalifikacja uczestników do pracowni.
21-26 sierpnia 2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
30 sierpnia 2023 r.

 

  • Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa dostępna na stronie od 29 maja 2023 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2023/2024 będą dostępne na stronie internetowej od dnia 23 czerwca 2023 r.
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.

 

Regulamin naboru regulamin (pdf 567 kb)
regulamin (doc 18 kb)
Zał. 1 Harmonogram rekrutacji Zał 1 HARMONOGRAM (pdf 217 kb)
Zał 1 HARMONOGRAM (doc 17 kb)
Zał. 2 Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik niepełnoletni)
 termin składania minął 9.06
Zał. 2a Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa
(uczestnik pełnoletni)
termin składania minął 9.06
Zał. 3 Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) zał 3_wniosek_niepełnoletni (doc 766 kb)
zał 3_wniosek_niepełnoletni (pdf 766 kb)
Zał. 3a Wniosek dla uczestników pełnoletnich (prosimy drukować jednostronnie) zał 3 a_wniosek_pełnoletni (doc 22 kb)
zał 3 a_wniosek_pełnoletni (pdf 753 kb)

 


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony