Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI (pkt. 8, § 4) Od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 lub 3a do niniejszego Regulaminu”.

Wnioski o przyjęcie do pracowni w tym roku szkolnym, prosimy umieszczać w skrzynce podawczej
znajdującej się przed wejściem do naszej placówki.
WNIOSKI DRUKUJEMY JEDNOSTRONNIE!

  •  Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (strony 1-4) – załącznik 3
  • Wniosek dla uczestników pełnoletnich (strony 1-4) – załącznik 3a


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży, na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców, u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28