Klauzule informacyjne (aktualizacja – styczeń 2022 r.)

Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin,
e-mailowo: sekretariat@palac.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, zastępcą Rafał Malujda, z którymi można się skontaktować:
telefon: 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl

Obowiązek-informacyjny-zgodny-z-art.-13-ust.-1-RODO (docx 17 kb) Obowiązek-informacyjny-zgodny-z-art.-13-ust.-1-RODO
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji (doc 15 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji (pdf 142 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – po przyjęciu (doc 17 KB) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla uczestników i rodziców – po przyjęciu (pdf 150 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (doc 15 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (pdf 142 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna FACEBOOK (doc 18 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna FACEBOOK (pdf 154 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (doc 20 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (pdf 332 kb)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (docx 13 kb) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (pdf 612 kb)
Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu_29012020 (docx 16 kb) [IOD]_Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu_29012020
Suplement do klauzuli_zdalne_nauczanie_29112020 (docx 32 kb) Suplement do klauzuli_zdalne_nauczanie_29112020
Klauzula_informacyjna_COVID-19_19102020_v2-1 (15 kb) Klauzula_informacyjna_COVID-19_19102020_v2-1 (pdf 456 kb)
   
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (doc 15 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (pdf 144 kb)
[2022_01]_[Pałac_Młodzieży]_Klauzula informacyjna dla pracowników (doc 16 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla pracowników (pdf 144 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli (doc 14 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli (pdf 144 kb)
[2022_01]_Klauzula informacyjna dla kontrahentów (doc 14 kb) [2022_01]_Klauzula informacyjna dla kontrahentów (pdf 142 kb)