Pałac Młodzieży podejmuje współpracę z wieloma placówkami i instytucjami pożytku publicznego. Taka współpraca jest zawsze korzystna dla obu stron – dzięki niej Pałac może wzbogacać swoją ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, a w zamian dzieli się swoimi doświadczeniami i dorobkiem artystycznym.

Trudno wymienić wszystkich partnerów, z którymi współdziałaliśmy w ciągu ostatnich lat. Często była to współpraca okazjonalna, przy organizacji konkretnego przedsięwzięcia lub cyklu wydarzeń. Warto jednak wspomnieć o takich instytucjach i placówkach, które działają wspólnie z nami stale, a także o tych, z którymi współpraca była szczególnie owocna.

Kontrapunkt – Przegląd Teatrów Małych Form

To jeden z najstarszych, największych, najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. Niezmiennie od ponad pół wieku jego sednem jest nurt konkursowy, czyli prezentacja tego, co na polskich i zagranicznych scenach teatralnych ważne i wartościowe. To swoisty barometr kondycji współczesnego teatru.
Grand Prix Przeglądu przyznaje publiczność, spektakle nurtu konkursowego ocenia także profesjonalne jury.
Kontrapunkt to, wbrew nazwie, nie tylko teatr. To interdyscyplinarny festiwal sztuk. Na tygodniowy program składa się kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych – prezentacje teatralne, muzyka, sztuki wizualne, performance, a także spotkania, dyskusje oraz warsztaty.
W takich właśnie przeglądach uczestniczą nasze pracownie, a na deskach Pałacu Młodzieży występują grupy artystyczne z całej Polski.

Politechnika Szczecińska/obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie

W roku szkolnym 2008/2009 Pałac Młodzieży zorganizował cykl spotkań z naukowcami Politechniki Szczecińskiej z Wydziału Informatyki oraz Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego. Ich odbiorcą była młodzież szkół ponadgimnazjalnych, a tematem – fizyka. W ramach tych spotkań młodzi miłośnicy nauk ścisłych słuchali interesujących wykładów i uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych.

Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Graniczna

Zawsze podczas „Feriady” i „Akcji Lato” staramy się wprowadzać do programu elementy edukacyjne związane z bezpieczeństwem. Stąd wynika ścisła współpraca z instytucjami, które nad nim czuwają. Podczas spotkań ze strażakami czy policjantami dzieci uczą się właściwego zachowania na drodze, podejmowania odpowiednich działań w razie wypadku, bezpiecznej zabawy w domu i na podwórku, mają też okazję obejrzeć pokazy sprzętu ratowniczego.

Przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji regularnie też przychodzą z wizytą do maluchów z Akademii Edukacji Przedszkolaka. Wychodzimy bowiem z założenia, że edukację na temat bezpieczeństwa należy prowadzić już od najmłodszych lat, a zdobyte wiadomości systematycznie utrwalać.

Książnica Pomorska

Z Książnicą współpracują przede wszystkim pałacowa Multiteka i Pracownia plastyczna. Wzajemna wymiana  informacji, organizacja spotkań z  literatami, przygotowywanie i prezentacja wystaw – to główne obszary, w zakresie których prowadzone są wspólne działania.

Teatr Polski

Aktorzy i pracownicy Teatru  Polskiego  wspomagają pałacową Pracownię teatralną w prowadzonych przez nią zajęciach. Jej uczestnicy mają okazję zwiedzić miejsca niedostępne dla zwykłych gości (np. magazyn kostiumów czy pomieszczenia  techniczne), a także wypożyczać stroje lub elementy dekoracji potrzebne do spektakli.

Eureka – cuda nauki i techniki

W ramach „Feriady” i „Akcji Lato” dzieci zwiedzają tę niezwykłą wystawę, zdobywają mnóstwo ciekawych informacji i przeprowadzają naukowe eksperymenty pod fachową opieką.

Fundacja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” od wielu lat jest organizatorem niezwykle popularnej i skutecznej akcji propagowania idei czytelnictwa na rzecz najmłodszych. Pałac Młodzieży przygotował m.in. cykl imprez, podczas których literaturę piękną czytali: Prezydent Miasta Szczecin, dziennikarze, artyści, lekarze. Wydaliśmy również  płyty CD z nagranymi wierszami poetów polskich, które trafiły do miejskich przedszkoli. Za wszystkie działania związane z promowaniem idei czytelnictwa otrzymaliśmy nagrodę – statuetkę Fundacji.

Efektem współpracy był również cykl ogólnopolskich konferencji adresowanych do rodziców, pedagogów i bibliotekarzy: „Jak kochać dziecko?”, „Jak kochać dziecko niepełnosprawne?” i „Jak kochać nastolatka?”. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Irena Koźmińska (założycielka i prezes Fundacji, autorka książek i programów edukacyjnych), Jakub Śpiewak (pedagog, założyciel i prezes Fundacji Kidprotect, organizator szkoleń dla rodziców, nauczycieli i policjantów na temat bezpieczeństwa w internecie), Marek Hoffman (inicjator kampanii „Szkoła 2010”, metodyk Akademii Nauki w Poznaniu, autor programów edukacyjnych) oraz Aldona Pietkiewicz (bibliotekoznawca, historyk, kustosz biblioteczny, animatorka czytelnictwa dzieci i młodzieży).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nauczyciele Pałacu Młodzieży i wychowawcy świetlic środowiskowych kierowanych przez TPD stale  współpracują  w zakresie  działań  edukacyjnych  –  przygotowywania zajęć i warsztatów tematycznych. Dzieci mogły już wziąć udział w warsztatach plastycznych (zorganizowanych przez p. M.Kucharską, p.K.Tumanowicz i p.M.Grochowską z Pracowni plastycznej) i teatralnych (prowadzonych przez p.D.Chudziankę z Pracowni teatralnej).

Ponadto w 2008 roku obie strony rozpoczęły współpracę przy realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. W jego ramach odbyły się zajęcia z języka angielskiego, gry i zabawy z pedagogiem oraz plastyka z elementami arteterapii dla dzieci pozostających pod opieką TPD.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W malowniczej scenerii Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach prowadzony był cykl koncertów „Cztery pory ogrodu”. Występowali w nim wokaliści z Pracowni wokalno-estradowej oraz muzycy z Pracowni akordeonowej.

Ogród odwiedzają też regularnie uczestnicy  „Feriady” i „Akcji Lato”, a także dzieci z Akademii Przedszkolaka.

Ognisko Baletowe

Współpraca z Ogniskiem Baletowym polega głównie na wspólnej organizacji przedsięwzięć – konkursów, pokazów i przeglądów. Choreografowie z Ogniska oferują uczestnikom pałacowych pracowni tanecznych pomoc merytoryczną przy tworzeniu układów, biorą też udział w konkursach jako jurorzy.

NZOZ Medycyny Szkolnej Szkolmed

Podczas organizacji zimowych i letnich półkolonii dla dzieci Szkolmed zapewnia nam fachową pomoc medyczną. Dzięki temu zarówno uczestnicy „Feriady” i „Akcji Lato”, jak też ich rodzice nie muszą martwić się o opiekę zdrowotną w czasie zajęć.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK

Ze strony Pałacu Młodzieży z PTTK i PTSM współpracuje Pracownia turystyczno-ekologiczna. Obie strony organizują wspólne konkursy ekologiczne i plastyczne, szkolenia liderów turystyki szkolnej oraz wyjazdy edukacyjno-turystyczne dla młodzieży.

Zamek Książąt Pomorskich

Najważniejszym elementem współpracy z Zamkiem jest organizacja Małego Konkursu Recytatorskiego. Pałac Młodzieży utrzymuje ścisłe kontakty z Działem Edukacji Artystycznej, aby to przedsięwzięcie (o skali wojewódzkiej) zrealizować z sukcesem. Ponadto uczestnicy pracowni pałacowych biorą udział w przeglądach i konkursach organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich.

Szkoły, domy kultury, Pałace Młodzieży w innych miastach

Pałac  Młodzieży  podejmuje  współpracę  ze  wszystkimi  typami  i  poziomami  szkół i przedszkoli w Szczecinie.  Do najważniejszych jej aspektów należy zaliczyć organizację i uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach, wydarzeniach itp.

Podobnie wygląda współpraca z domami kultury i Pałacami Młodzieży z innych miast Polski. Podstawą jest tu wymiana informacji o organizowanych przedsięwzięciach, wzajemne zapraszanie do udziału w imprezach oraz gościnne wizyty i występy.