Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informacje o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców
są dostępne w naszej placówce na tablicy ogłoszeniowej Rady Rodziców
oraz na stronie:

Rada Rodziców Pałacu Młodzieży