Rada Rodziców Pałacu Młodzieży

Rada Rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia   pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców… [Czytaj dalej…] Rada Rodziców Pałacu Młodzieży