Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
Al. Piastów 7, Szczecin
tel. (91) 422-52-61, w. 34
e-mail: edumorska@palac.szczecin.pl
pok. 102, I p.

Monika Chmielewska – Kierownik Pracowni Edukacji Morskiej

zadaniowy czas pracy
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
od 12:00 do 14:00 do 14:00 od 12:00 do 13:00


kpt. Jerzy Szwoch – sala 102

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9.00-12.00 SKEM
17.30 – 19.00 zajęcia
9.45-12.00  SKEM
12.00-13.00 godz. dostępności

Szwoch_Jerzy (doc 29 kb)
Szwoch_Jerzy (pdf 109 kb)

Aktualności Konkursy/Regulaminy
Formularze do pobrania KONKURS GRANTOWY

 

Kalendarz Imprez Edukacji 2023-24 (doc 260 kb) Kalendarz Imprez Edukacji 2023-24 (pdf 385 kb)


Kapituła Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej jest zespołem doradczym dla Koordynatora Programu. Tegorocznym zadaniem w roku szkolnym 2021/2022 jest współpraca, doradztwo, ale przede wszystkim opiniowanie wniosków do Konkursu Grantowego “Morskie oblicze Szczecina”.

Skład Kapituły Programu:

 1. Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
 2. Monika Chmielewska – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego Pałacu Młodzieży;
 3. Wiesław Seidler;
 4. kpt Jerzy Szwoch;
 5. kpt Mieczysław Ircha;
 6. Anna Hanczewska;
 7. Jolanta Gałęzowska;
 8. Krzysztof Synowiec;
 9. Dariusz Mnich;
 10. Elwira Rewcio;
 11. †Jerzy Kaczor


O PROGRAMIE:

W Pracowni Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie realizowany jest Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Morze przygody – z wiatrem żaglach”.

Program edukacji wodnej i żeglarskiej realizowany jest, jako miejski program edukacyjny, który był i jest jedynym w skali kraju tak dużym „morskim” przedsięwzięciem edukacyjno-wychowawczym. Nasz wyjątkowy program powstał w latach 90-tych na podstawie wieloletnich doświadczeń nauczycieli, instruktorów i braci żeglarskiej a następnie uchwał o polityce społecznej miasta Szczecin, a także doświadczeń działającej Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami, prowadzonej przez żeglarza i pisarza marynistę Zbigniewa Kosiorowskiego.

Program, jako zadanie publiczne Gminy Miasto Szczecin – wprowadzony został do realizacji w 1995 roku, jako zadanie własne. Początkowo program realizowany był przez Pałac Młodzieży, a następnie w latach 1996-2007 przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, jako tzw. zadanie publiczne miasta zlecane do realizacji organizacją pozarządowym. Od 2008 roku zadanie wraca do Pałacu Młodzieży PCE placówki oświatowo-wychowawczej podległej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. Zadanie finansowane jest w ramach środków zapisanych w budżecie Gminy Miasto Szczecin, a realizatorem całości jest znowu Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, dysponujący własną miejską bazą żeglarską nad jeziorem Dąbie (od początku 2009 r. przekształconą w samodzielną placówkę oświatową – Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – dziś Centrum Żeglarskie). Inicjatorem i koordynatorem programu – był do 2011 r. Wiesław Seidler, dziś za sterem Edukacji Morskiej stoi Monika Chmielewska, Dariusz Mnich oraz Jerzy Kaczor. Ze strony Urzędu Miasta realizację Programu nadzoruje współtwórca Programu p. Grzegorz Janowski, główny specjalista Wydziału Oświaty UM Szczecin.

Program każdego roku skupia ok. 50 szkolnych kół edukacji morskiej, działających w szczecińskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie bierze w nim udział 13 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 12 szkół średnich oraz 7 placówek specjalnych i ośrodków młodzieżowych. Podczas roku szkolnego prowadzone są działania w Szkolnych Kołach Edukacji Morskiej, takie jak: zajęcia programowe, warsztaty szkoleniowe, przeglądy szant i piosenki żeglarskiej, konkursy wiedzy, fotograficzne, wystawy oraz praktyczne zajęcia na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego.

Zgodnie z założeniami programowymi każda placówka przed rozpoczęciem zajęć praktycznych na wodzie obowiązana jest do udziału w programie doskonalenia nauki pływanie – zajęcia organizowane na szczecińskich pływalniach oraz w organizowanych przez Pałac Młodzieży PCE warsztatach „Bezpieczni Pod Żaglami” z udziałem instruktorów i ratowników WOPR.

Dla najmłodszych naszych wychowanków Pałac Młodzieży PCE w ramach działań programowych organizował rejsy po Odrze statkami białej floty pt. „Poznaj Morski Szczecin”. Dla starszych uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone są szkolenia i warsztaty żeglarskie w ramach “ABC Żeglarskie” na jeziorze Dąbie w oparciu o bazę i sprzęt Centrum Żeglarskiego na Optymistach, Skipperach czy łodziach wiosłowo-żaglowych DZ. Członkowie Szkolnych Kół Edukacji Morskiej mają również możliwość udziału w kilkudniowych rejsach zalewowych i morskich w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku Południowego, na miejskich jachtach „Dar Szczecina”, “Urtica” i „Zryw” z możliwością odwiedzenia portów polskich, niemieckich, duńskich i szwedzkich.

Od roku 2013 w ramach projektów “Na Szlaku Wielkich Wypraw” i „Rejsy Odkrywców” organizowane są rejsy szkoleniowe i wyprawy żeglarskie na żaglowcu STS Kapitan Borchardt, s/y Dar Szczecin i s/y Urtica. W roku 2015 członkowie SKEM mieli możliwość udziału w „Wyprawie żeglarskiej Narwik 2015”, którego byliśmy współorganizatorami, jako edukacja morska. Kolejnym sztandarowym zadaniem realizowanym w 2018 roku była organizacja specjalnej wokół bałtyckiej wyprawy załóg młodzieżowych, pod hasłem – „Rejsy Odkrywców – Szlakiem Miast Partnerskich Miasta Szczecina”. Celem tej wyprawy było przede wszystkim uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a tym samym wyprawa stała się integralnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach miejskiego projektu „Codziennie Polskę TworzyMY”.

Wyprawa zorganizowana została w oparciu o dwa miejskich jachty z Centrum Żeglarskiego – „s/y Dar Szczecina”, (Ambasador Szczecina) i „ s/y Urticę” oraz wyczarterowany na wyprawę żaglowiec STS Kapitan Borchardt. W trakcie rejsów, w których wzięło udział prawie 200 uczestników zaplanowano odwiedzenie kilkunastu nadbałtyckich portów i miastach partnerskich Szczecina, między innymi Esbjerg, Bremenhaven, Lübeck, Rostock, Greifswald, Kłajpeda i Malmo.

Uczestnicy programu członkowie Szkolnych Kół Edukacji Morskiej mają możliwość uczestnictwa w rejsach szkoleniowych na akwenie Morza Bałtyckiego oraz udziału w rejsach doprowadzających do regat The Tall Ships Races a także stanowić trzon załóg reprezentujących Szczecin w regatach TTSR.