Nauczyciele: Iga Kamela, Marcin Kurylak

PLAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kamela Iga, Kurylak Marcin (docx 29 KB)
Kamela Iga, Kurylak Marcin (pdf 84 kb)

Istotą naszej aktywności zawodowej są oddziaływania wychowawcze poprzez wpływ muzyki na rozwój wszystkich obszarów obejmujących sferę poznawczą, społeczną i ruchową dzieci. Aktywności ruchowej w naszej pracowni towarzyszy muzyczne tło, zajęcia prowadzimy w swobodnej i radosnej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej oraz dowolności.

METODY STOSOWANE NA ZAJĘCIACH W PRACOWNI

– Carla Orffa

Naczelnym celem tej metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki. Jak pisze Orff: „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko, co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika i ona również przyświeca naszej pracy.

– Emila Jaques-Dalcroza

Rozumiemy oraz czujemy naturalne potrzeby dziecka, jakimi są ruch i zabawa. Stosujemy tę metodę, ponieważ w sposób holistyczny rozbudza i uświadamia poczucie rytmiczne i metryczne, poprzez przeżywanie rytmu ruchem całego ciała w przestrzeni. Jesteśmy świadomi, że wszystkie działania mięśniowe, uaktywnione poprzez wyobrażenia motoryczne, przyczyniają się do wzbogacenia procesów poznawczych uczestników zajęć.

– Weroniki Sherborn

 Ta metoda wymaga dużego zaangażowania, skupienia oraz zintegrowania grupy. Nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. Przygotowywane przez nas ćwiczenia tworzą dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej.

– Animację muzyczną wg Klanzy

Z wielką satysfakcją oraz radością realizujemy zabawy z wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i tańca. Dzięki licznym kursom połączonym z wieloletnim doświadczeniem możemy w sposób świadomy przekazywać dzieciom zdobytą wiedzę. Dzielimy się tą metodą z uczestnikami zajęć, ponieważ integruje, relaksuje i rozwija ekspresję ruchową, wokalną oraz stwarza okazję do zabaw z instrumentami perkusyjnymi.

– A. i M. Kniessów Metoda Kniessów

Ma tę zaletę, iż wykorzystuje się w niej nietypowe przybory, stosowane również jako instrumenty perkusyjne (plastikowe kubeczki, nakrętki, kapsle, różnego rodzaje ziarna, łuski orzecha kokosowego, dzwoneczki, itp.). W tej metodzie do minimum ograniczamy mówienie w czasie zajęć.Nasza rola polega na demonstracji ruchu i wzbogacaniu go muzyką, instrumentem perkusyjnym oraz przyborami.

– Marty Bogdanowicz

To ćwiczenia, podczas których dotyk jest traktowany jako forma kontaktu, wyrażania radości, pozytywnych emocji dają poczucie bezpieczeństwa, odprężają i zaspakajają potrzeby zdrowia psychicznego uczestników.

Zalety wykorzystywanych przez nas metod aktywizujących:

– rozwijają myślenie, procesy poznawcze oraz indywidualną ekspresję ruchową,

– wzmacniają prawidłowy rozwój fizyczny oraz poczucie orientacji wobec swojego ciała i przestrzeni

– integrują grupę w czasie wspólnej pracy nad piosenkami oraz podczas różnych form aktywizujących,

– rozwijają uczestników zajęć intelektualnie i emocjonalnie i społecznie

– uczą sztuki komunikowania się w grupie, – uwrażliwiają na piękno przyrody oraz wzmacniają nawyki proekologiczne,

– są szansą na wyrwanie się z szarej szkolnej codzienności,

– mają szczególnie dużą wartość w zajęciach z uczniami mniej zdolnymi,

– uczą wrażliwości na różne rodzaje materii dźwiękowej,

– służą wzmacnianiu przyjaznych relacji między sobą.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z NAMI!

Iga Kamela i Marcin Kurylak