Nauczyciele: Iga Kamela, Marcin Kurylak

PLAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kamela Iga, Kurylak Marcin (docx 29 KB)
Kamela Iga, Kurylak Marcin (pdf 84 kb)

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Kamela Iga, Kurylak Marcin (.pdf 77 kb)
Kamela Iga, Kurylak Marcin ( .doc 58 kb)

Istotą naszej aktywności zawodowej są oddziaływania wychowawcze poprzez wpływ muzyki na rozwój wszystkich obszarów obejmujących sferę poznawczą, społeczną i ruchową dzieci. Aktywności ruchowej w naszej pracowni towarzyszy muzyczne tło, zajęcia prowadzimy w swobodnej i radosnej atmosferze, sprzyjającej ekspresji twórczej oraz dowolności.

METODY STOSOWANE NA ZAJĘCIACH W PRACOWNI

– Carla Orffa

Naczelnym celem tej metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki. Jak pisze Orff: „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko, co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika i ona również przyświeca naszej pracy.

– Emila Jaques-Dalcroza

Rozumiemy oraz czujemy naturalne potrzeby dziecka, jakimi są ruch i zabawa. Stosujemy tę metodę, ponieważ w sposób holistyczny rozbudza i uświadamia poczucie rytmiczne i metryczne, poprzez przeżywanie rytmu ruchem całego ciała w przestrzeni. Jesteśmy świadomi, że wszystkie działania mięśniowe, uaktywnione poprzez wyobrażenia motoryczne, przyczyniają się do wzbogacenia procesów poznawczych uczestników zajęć.

– Weroniki Sherborn

 Ta metoda wymaga dużego zaangażowania, skupienia oraz zintegrowania grupy. Nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. Przygotowywane przez nas ćwiczenia tworzą dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej.

– Animację muzyczną wg Klanzy

Z wielką satysfakcją oraz radością realizujemy zabawy z wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i tańca. Dzięki licznym kursom połączonym z wieloletnim doświadczeniem możemy w sposób świadomy przekazywać dzieciom zdobytą wiedzę. Dzielimy się tą metodą z uczestnikami zajęć, ponieważ integruje, relaksuje i rozwija ekspresję ruchową, wokalną oraz stwarza okazję do zabaw z instrumentami perkusyjnymi.

– A. i M. Kniessów Metoda Kniessów

Ma tę zaletę, iż wykorzystuje się w niej nietypowe przybory, stosowane również jako instrumenty perkusyjne (plastikowe kubeczki, nakrętki, kapsle, różnego rodzaje ziarna, łuski orzecha kokosowego, dzwoneczki, itp.). W tej metodzie do minimum ograniczamy mówienie w czasie zajęć.Nasza rola polega na demonstracji ruchu i wzbogacaniu go muzyką, instrumentem perkusyjnym oraz przyborami.

– Marty Bogdanowicz

To ćwiczenia, podczas których dotyk jest traktowany jako forma kontaktu, wyrażania radości, pozytywnych emocji dają poczucie bezpieczeństwa, odprężają i zaspakajają potrzeby zdrowia psychicznego uczestników.

Zalety wykorzystywanych przez nas metod aktywizujących:

– rozwijają myślenie, procesy poznawcze oraz indywidualną ekspresję ruchową,

– wzmacniają prawidłowy rozwój fizyczny oraz poczucie orientacji wobec swojego ciała i przestrzeni

– integrują grupę w czasie wspólnej pracy nad piosenkami oraz podczas różnych form aktywizujących,

– rozwijają uczestników zajęć intelektualnie i emocjonalnie i społecznie

– uczą sztuki komunikowania się w grupie, – uwrażliwiają na piękno przyrody oraz wzmacniają nawyki proekologiczne,

– są szansą na wyrwanie się z szarej szkolnej codzienności,

– mają szczególnie dużą wartość w zajęciach z uczniami mniej zdolnymi,

– uczą wrażliwości na różne rodzaje materii dźwiękowej,

– służą wzmacnianiu przyjaznych relacji między sobą.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z NAMI!

Iga Kamela i Marcin Kurylak