Pracownia Rozwoju Muzyczno-Ruchowego

e-mail: i.kamela@palac.szczecin.pl

W Pałacu Młodzieży pracuję dwunasty rok. To dużo, choć sporo działo się na mojej ścieżce pedagogicznej i życiowej przed zakotwiczeniem w Pałacu Młodzieży. Studiowałam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Szczecińskim, równolegle działałam w Teatrze Karton i kabarecie Kochanie oraz pracowałam w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych na stanowisku nauczyciela, oraz prowadząc zajęcia rytmiki. Ten kreatywny i dynamiczny okres, choć już poza mną, pielęgnuję do dziś w swojej pracy pedagogicznej. Dbam o to, by zapewnić uczestnikom zajęć w pracowni muzycznej oraz przedszkolakom z AEP jak najbardziej różnorodne i bogate w wychowawcze treści metody. Korzystam z wiedzy i mądrości twórców metod aktywizujących. Tworzę również własne scenariusze oparte na moim pomyśle i moich tekstach. Wszystko to przy dźwiękach muzyki na żywo w wykonaniu akompaniatora mgr Marcina Kurylaka. Najważniejsze i najistotniejsze dla mnie w procesie wychowania jest rozwijanie osobowości każdego dziecka, rozbudzanie i wzbogacanie jego życia: ukazywanie bogactwa świata, kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości w stosunkach społecznych, a także budzenie kreatywności i indywidualnej ekspresji ruchowej. Istotą moich działań jest wzbogacanie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej każdego małego człowieka. Zawsze staram się, aby moja praca służyła wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wychodziła naprzeciw wymaganiom i potrzebom placówki. Poszerzam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, a swój warsztat pracy wzbogacam o nowe doświadczenia. Potrafię dokonywać oceny skuteczności podjętych działań oraz modyfikować je, jeśli zachodzi taka potrzeba. Uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby pomagać w niwelowaniu dysfunkcji w procesie rozwojowym oraz wychowawczym. Uważam, iż efektywnie wykorzystuję posiadaną wiedzę do pomocy dzieciom w harmonijnym i szczęśliwym rozwoju. Angażuję się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także jestem autorem, inicjatorem i koordynatorem wielu z nich. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Cieszy mnie, że potrafię nawiązać serdeczny i przyjazny kontakt z moimi wychowankami, a także ich rodzicami i opiekunami. Pracuję z nimi zawsze blisko, na bazie świata, który rozumieją swoimi zmysłami. Ufność i uśmiech moich wychowanków, pozwoliły mi uwierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą wymierne efekty.