Nauczyciel: Andrzej Wochnik

PLAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Andrzej Wochnik (docx 29 kb)

Andrzej Wochnik (pdf 83 kb)

W Pracowni Grafiki osoby uczestniczące w zajęciach poznają techniki grafiki warsztatowej m.in. monotypię, linoryt czy sitodruk. Podstawowym zadaniem nauczania w pracowni jest poszerzenie umiejętności warsztatowych, możliwości kreacji artystycznej oraz nauka podstawach pojęć z dziedziny sztuk wizualnych.
W procesie kształcenia wykonywać będziemy szablony i matryce graficzne, które w różnych kolorach będziemy odbijać na papierze oraz tkaninach (torby, koszulki).
Zajęcia są dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

zajęcia w pracowni grafiki