Nauczyciel: Aleksandra Przybyła

PLAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przybyła Aleksandra (doc 30 kb)

Przybyła Aleksandra (pdf 100 kb)

Zajęcia emisji głosu i chór to forma kompleksowego kształcenia, dedykowana dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (grupy 6 – 11 lat i 12 – 19 lat).
Każdy uczestnik będzie miał możliwość rozwinąć swoje umiejętności w trakcie zajęć indywidualnych, podczas których poruszane będą treści z zakresu emisji głosu, prawidłowego oddechu, dykcji, pracy z mikrofonem oraz zasad muzyki, a także podczas zajęć grupowych, gdzie będziemy doskonalić umiejętność śpiewu harmonicznego, ruch sceniczny, pracę z akompaniamentem oraz emisję zespołową.
Dwutorowe kształcenie, zarówno w sposób indywidualny jak i zespołowy, pozwoli nam stworzyć zespół wokalny o dużej wiedzy i świadomości, który będzie występował podczas wydarzeń artystycznych w Pałacu Młodzieży oraz podczas wydarzeń zewnętrznych. Da także szansę rozwoju solowego i zbudowania własnego repertuaru.

grafika z zaproszeniem do pracowni