Nauczyciele:  Bogumiła Kuźnicka
ZASTĘPSTWO: Grażyna Pasterska-Napadło
e-mail:
g.pasterska@palac.szczecin.pl

Aktualności
 

PLANY NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Kuźnicka Bogumiła (docx 29 kb)
Kuźnicka Bogumiła (pdf 83 kb)

W pracowniach plastycznych poznajemy różnorodne techniki i formy plastyczne: od rysowania pastelami, poprzez malarstwo przy sztalugach, tworzenie z materiałów ekologicznych i odpadowych, po ceramikę, rzeźbę, malowanie na tkaninie oraz na szkle.

Uczestnicy rozwijają swoje zdolności plastyczne i zainteresowania sztuką. Twórczość jest źródłem radości, wyrazem zaangażowania, formą poznawania, przedstawiania, komentowania i kreowania rzeczywistości.

Każdy może odnaleźć radość tworzenia i własne środki wyrazu przy sztalugach, podczas rysowania, lepienia, wycinania. Powstają niepowtarzalne dzieła: wyjątkowe w oczach młodych artystów, ich rodziców, nauczycieli, a często również w opinii jurorów konkursów plastycznych.

Pracownia Plastyczna 01
Pracownia Plastyczna 02
Pracownia Plastyczna 03
Pracownia Plastyczna 04
Pracownia Plastyczna 05