Nauczyciel: Mariusz Zygmunt   

Aktualności
PLAN NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Podstawowa nauka muzyki prowadzona jest na czterech poziomach z wykorzystaniem instrumentu – keyboard:
1. Grupa początkująca /keyboard:

Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku od 7 lat. Celem nauki jest zaznajomienie ucznia z pismem muzycznym oraz nabycie umiejętności gry prostych utworów z akompaniamentem. Nauka trwa jeden rok.

2. Grupa średniozaawansowana/keyboard:

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy potrafią zagrać utwory objęte programem grupy początkującej. Nauka polega na poznawaniu i umiejętności gry utworów o znacznym stopniu trudności, zarówno z repertuaru klasycznego muzyki poważnej i rozrywkowej, jak i najnowszych przebojów muzyki popularnej. Nauka trwa w zależności od stopnia opanowania materiału od jednego roku do dwóch lat.

3. Grupa zaawansowana/keyboard:

W tej grupie kształcimy dalsze umiejętności, szczególnie w operowaniu lewą ręką, oraz poznajemy zasady działania instrumentów elektronicznych. Nauka trwa w zależności od stopnia opanowania materiału od jednego roku do trzech lat.

zajęciach zespołowych biorą udział uczestnicy, którzy opanowali materiał proponowany w pozostałych grupach i chcieli by kształcić dalej swoje umiejętności muzyczne na innych instrumentach.
W pracowni działają następujące zespoły:

 • Zespół muzyczny “Kamraik” Gra muzykę na różnych instrumentach z repertuaru grup muzycznych związanych z nurtem muzyki popowej.
 • Zespół muzyczny „Novena”
  Gra muzykę na różnych  instrumentach (gitary, klawisze, bas, perkusja)  zarówno w repertuarze autorskim, jak i znane utwory z repertuaru zespołów muzyki z kręgów pop. W zespole kontynuują naukę gry uczestnicy grup keyboard-owych.
 • Zespół muzyczny „Torney”
  Gra muzykę na różnych  instrumentach (gitara, klawisze, bas, perkusja, saksofon)  w repertuarze autorskim.
 • Zespół Muzyki Dawnej „MUSICA SEDINA”
  Kameralny zespół grający utwory kompozytorów muzyki późnego renesansu i wczesnego baroku, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów pomorskich XVII w. na instrumentach dętych z towarzyszeniem B.C.
 • Zespół muzyczny „Vektra”
  Gra muzykę autorską inspirowaną dokonaniami zespołów z kręgu muzyki elektronicznej.
 • Zespół wokalny
  Kameralny zespół wokalny śpiewający muzykę polifoniczną.