WIZJA – koncert absolwenta

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie zaprasza na koncert Aleksandra Lasockiego – absolwenta, obecnie tworzącego i występującego pod pseudonimem Alexander de Roy.
Młody artysta, mury Pałacu opuścił po wieloletniej nauce w Pracowni akordeonowo-keyboardowej, pod opieką artystyczną Czesława Lewickiego – nauczyciela muzyki, który wychował laureatów niezliczonych konkursów lokalnych i ogólnokrajowych.
Po 10 latach od pożegnalnego koncertu, w trakcie których rozwijał zaczerpnięte z zajęć umiejętności, Aleksander wraca z autorskim widowiskiem!

„Wizja – to nie tylko nazwa wydarzenia, ale też hasło, którym kierowałem się odkąd zacząłem swoją przygodę z muzyką. Wędrówce ku postawionym sobie celom, tym które osiągnąłem i również tym których nie udało się zrealizować, zawsze towarzyszyła WIZJA. Bez niej nie było by żadnych celów i nie byłoby sensu podejmowania wyzwań i nie byłoby tej muzycznej podróży.” – mówi Aleksander. [CZYTAJ DALEJ]

Wielkanocne śpiewanie

W weekend w 13-14 kwietnia w Alei Kwiatowej odbył się JARMARK WIELKANOCNY. Przez dwa dni mieszkańcy, którzy odwiedzili to miejsce mieli szansę zaopatrzyć się w świąteczne smakołyki ale również wziąć udział koncerty lokalnych zespołów. Wśród nich na scenie wystąpiły dzieci wraz z opiekunami reprezentujące Pracownię Rytmiki p. Barbary Marcinkowskiej – Boruszak.

Na Festiwalu Pisanek można było natomiast podziwiać pisankę przygotowaną przez uczestników Pracowni Ceramicznej pod opieką artystyczną p. Kornelii Tumanowicz. [CZYTAJ DALEJ]

Nabór uczestników na rok szkolny 2019/2020 – informacje, terminy, regulamin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, rozdz. VI, art. 130, 144, 157, 158, 161 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Pałac Młodzieży informuje, że rekrutacja uczestników na zajęcia do PRACOWNI oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach
15 kwietnia – 10 maja
2 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc. 13 – 17 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca. 22 – 29 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni. 30 maja – 7 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 11 czerwca
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej). do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 18 czerwca
7 Odbiór uzasadnień komisji rekrutacyjnej. do 25 czerwca 2019
8 Składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonych w uzasadnieniu odmowy przyjęcia (odwołanie składa się do dyrektora placówki). do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc  9 lipca 2019 r.
11 Organizacja postępowania uzupełniającego
(zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 4 p.7)
Zakończenie postępowania do 31 sierpnia 2019 r.
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 15 kwietnia 2019 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2019/2020 będą dostępne
    na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 15 maja 2019 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 9.00 – 17.00 (PT).
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji, dostępnych na stronie internetowej, w zakładce NABÓR DO PRACOWNI oraz w siedzibie placówki.

 

Teatralnie w Pracowni Rytmiki

W ostatni weekend, Pracownia rytmiki i wokalna pod opieką p. Barbary Marcinkowskiej – Boruszak wzięła udział w spektaklu „Ku przygodzie” w DK „13 Muz”.
Natomiast w sali Pałacu Młodzieży, podczas zajęć, maluchy miały okazję uczestniczyć w spektaklu „Pimpuś Sadełko”. Była to kolejna odsłona Teatru Anny Gielarowskiej. [CZYTAJ DALEJ]

Wyśpiewały i wytańczyły miłość do zwierząt

X jubileuszowa edycja Miejskiego Przeglądu Twórczości Przedszkolnej „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”, okazji przypadającego 4 kwietnia ŚWIATOWEGO DNIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT poświęcona była miłości do zwierząt. Współorganizatorem tego wydarzenia było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Na scenie zaprezentowało się ponad 300 uczestników ze szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych. Nie zabrakło również gości z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, którzy od kilku już lat przyjeżdżają do nas na wspólną zabawę.
Dzieci wyśpiewały i wytańczyły swą miłość do psów, kotów ale również do zwierząt z wiejskich zagród, a nawet tych z dżungli! Jak zawsze były piękne kolorowe stroje, rekwizyty i dużo dobrej zabawy.
Każdy solista i zespół otrzymał dyplom uczestnictwa i słodką niespodziankę, a każda placówka wróciła z naszego przeglądu z dyplomem, piękną książką, która opowiada o tym, że zwierzęta są ważne („Zwierzokracja”) oraz ze statuetką kota ufundowaną przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę i zapraszamy za rok! [CZYTAJ DALEJ]

70-tka tuż, tuż, czyli 70 lat Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie

Drodzy uczestnicy życia Pałacowego,

zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne współtworzenie almanachu, który chcemy wydać z okazji 70-lecia istnienia naszej placówki.  Główne uroczystości  tego pięknego jubileuszu planowane są co prawda w 2020 roku, ale już teraz przystępujemy do zbierania  wspomnień dotyczących uczestnictwa w życiu Pałacu. Chcemy upamiętnić ludzi i zdarzenia, pokazując jak wielką rodzinę tworzymy.

Jeśli:

  • Braliście Państwo udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli i chcielibyście odświeżyć ten czas, przelejcie na papier wspomnienia i wyślijcie nam – pocztą lub e mailem. Proszę zaznaczyć kiedy (w jakich latach) to było i co najbardziej utrwaliło się w pamięci (może nazwiska kolegów lub nauczycieli?). Jak zaowocowała przygoda z Pałacem później i czy zainteresowania kontynuowane były w dorosłym już życiu? Jeśli dołączycie dodatkowo zdjęcia (lub ich skany) będzie wspaniale!
  • Pracowaliście w Pałacu Młodzieży i chcielibyście podzielić się swoimi wspomnieniami, także zapraszamy – chwytajcie za pióro lub komputer.

[CZYTAJ DALEJ]