Nauczyciele: Elżbieta Wielgoszewska, Katarzyna Lubińska Aktualności

PLAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Wielgoszewska Ela, Lubińska Katarzyna (.doc 29 kb)
Wielgoszewska Ela, Lubińska Katarzyna (pdf 118 kb)
 
harmonogram imprez I sem 2023_2024 (pdf 950 kb)
harmonogram imprez II sem 2023_2024 (pdf 68 kb)

Pracownia Turystyczno-Ekologiczna zaprasza wszystkich którzy lubią aktywny wypoczynek i interesują się miejscem, w którym żyją. Turystyka i krajoznawstwo jest jednym ze sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe informacje dotyczące naszego miasta. Zdobędą umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym: kompas, apteczka, namiot. Nie zabraknie zadań kształtujących postawy proekologiczne. Przy okazji uczestnicy nauczą się odczytywać informacje z map, planu miasta czy przewodnika turystycznego. Nauczą się współpracy, która potrzebna jest na szlaku.

 O PRACOWNI:

Główne działania pracowni obejmują: pracę z młodzieżą, organizację i prowadzenie „Leśnych Sobót”, spotkań i szkoleń dla nauczycieli zajmujących się turystyką w szkole (opiekunów SKKT), organizację konkursów turystycznych dla uczniów szczecińskich szkół, wspieranie nauczycieli Pałacu Młodzieży w zakresie organizacji wyjazdów dla uczestników stałych zajęć, działania związane z wybranymi elementami edukacji ekologicznej oraz współpracę z organizacjami wspierającymi turystykę szkolną w naszym mieście.

Na zajęcia do pracowni mogą przychodzić uczniowie – miłośnicy krajoznawstwa i turystyki, jak i uczniowie realizujący projekty dotyczące geografii, turystyki i historii Miasta Szczecin lub województwa zachodniopomorskiego.

Wszyscy uczestnicy nabywają umiejętność poruszania się po szlakach turystycznych, poznają ciekawe turystycznie i przyrodniczo miejsca Miasta Szczecin i przyległego terenu, uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie ferii zimowych i w okresie wakacji mogą uczestniczyć w wyjazdach warsztatowych. Podczas rajdów, zlotów i wyjazdów warsztatowych mogą uzyskiwać punkty do książeczek turystyki kwalifikowanej PTTK.

Uczestnicy Pracowni uczą się także organizowania imprez turystycznych ponieważ Pałac Młodzieży w Szczecinie jest organizatorem cyklu imprez turystycznych pod nazwą „Leśne soboty”. Są to wędrówki po szlakach Puszczy Wkrzańskiej i Puszczy Bukowej.  Do tej pory odbyło się ich już ponad tysiąc!

Zapraszamy do naszej pracowni i na szlaki turystyczne!Lesna sobota 01
Lesna sobota