Pracownia Turystyczno – Ekologiczna

e-mail: tur-eko@palac.szczecin.pl (pracownia)
lub e-mail: k.szydlowski@palac.szczecin.pl

Jestem nauczycielem historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. Od wielu lat opiekuję się Kołem turystów górskich SKKT Wędrusie. Od lat 90-tych członek PTSM i PTTK, kierownik wycieczek i obozów wędrownych, przodownik turystyki górskiej. Posiadacz Dużej Brązowej Odznaki GOT PTTK, honorowej Odznaki PTTK za Rozwój Turystyki i Krajoznawstwa oraz Brązowej Odznaki PTSM. Wciąż wędruję, fotografuję, piszę wiersze i zarażam innych swą miłością do gór.