Podsumowanie Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

4 grudnia 2018 r. w Pałacu Młodzieży po raz drugi odbyło się podsumowanie Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne. Podsumowanie dotyczyło roku szkolnego 2017/2018. Do roku 2015/2016 konkurs odbywał się pod patronatem Regionalnego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Wówczas odbyła się jego XIX edycja.
W roku szkolnym 2017/2018 w konkursie wzięło udział łącznie 14 placówek. Najwięcej w kategorii szkół podstawowych – 10, w kategorii szkół ponadpodstawowych – 3 oraz 1 inna placówka oświatowa. Komisja w składzie: Urszula Szajda, Elżbieta Wielgoszewska, Magdalena Poklasińska oraz Krzysztof Szydłowski, w oparciu o obowiązujący regulamin oraz dostarczoną przez placówki dokumentację opracowała wyniki konkursu.
Nagrody wręczali: [CZYTAJ DALEJ]

V KONKURS DLA INTERNAUTÓW „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? ”

Drodzy Internauci!

Pracownia Turystyczno – Ekologiczna Pałacu Młodzieży, zaprasza do udziału w V edycji Konkursu dla internautów „Czy znasz swoje miasto?”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych Miasta Szczecin. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie. Celem konkursu jest m.in.:

• popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście i okolicy,
• ukazywanie zmian zachodzących w mieście,
• budzenie zainteresowania historią miasta oraz jego walorami turystycznymi,
• poznawanie ciekawych i mało znanych miejsc i obiektów miejskich,

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do nadsyłania odpowiedzi na pytania w kolejnych etapach. Życzymy powodzenia! [CZYTAJ DALEJ]

Ostatnia Leśna Sobota przed wakacjami, podsumowanie konkursu dla internautów i pokazy modeli

W sobotę 16 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny z Leśnymi Sobotami oraz podsumowaliśmy IV Konkurs dla Internautów „Czy znasz swoje miasto?”. Impreza odbyła się w Parku Kasprowicza nad jeziorem Rusałka. Tym razem zaprosiliśmy wszystkich do samodzielnej wędrówki szlakami Puszczy Wkrzańskiej i Parku Kasprowicza. Spotkanie rozpoczęliśmy podsumowaniem IV Konkurs dla Internautów „Czy znasz swoje miasto?”. W konkursie udział wzięło udział 17 uczniów. Zwycięzcami zostali: Katarzyna Kruszel – I miejsce, Konrad Szponar – II miejsce, Marek Hołody – III miejsce (szkoła podstawowa) oraz Krzysztof Andrulonis – I miejsce, Paweł Naglacki – II miejsce, Paula Segieńczuk – III miejsce (szkoła ponadpodstawowa). Nagrody wręczała pani Elwira Rewcio, dyrektor Pałacu Młodzieży i organizatorka konkursu pani Magdalena Włodkowska z Pracowni turystyczno – ekologicznej.

Potem był czas na słodki poczęstunek, konkursy i zabawy sportowo – rekreacyjne. Ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Policji Wodnej przeprowadzili bardzo ciekawe pogadanki, pokazy i konkursy na temat jak być bezpiecznym w wodzie i nad wodą. Ogromną popularnością cieszyły się pokazy reanimacji. Każdy mógł spróbować swoich sił i zobaczyć jak ważne dla życia poszkodowanego są pierwsze minuty reanimacji.
Na brzegu Rusałki uczestnicy Pracowni Modelarstwa przeprowadzili pokaz modeli pływających, który odbył się na Jeziorze Rusałka. Pokaz przyciągnął osoby zainteresowane modelarstwem, a także spacerowiczów. Tego dnia każdy miał szansę spróbowania swoich sił, sterując modelem i pokonując wyznaczoną trasę.

W imprezie udział wzięło 136 osób z 8 szkół i placówek oświatowych. [CZYTAJ DALEJ]

979 Leśna Sobota i pożegnanie roku szkolnego 2017/2018

W sobotę, 16 czerwca zapraszamy na 979 Leśną Sobota po Puszczy Wkrzańskiej, która będzie zarazem Pożegnaniem roku szkolnego 2017/2018 z Leśnymi Sobotami. W trakcie odbędzie się również podsumowanie IV Konkursu dla internautów „Czy znasz swoje miasto?”

979 Leśna Sobota
po Puszczy Wkrzańskiej
meta – Jezioro Rusałka

Pożegnanie roku szkolnego 2017/2018
z Leśnymi Sobotami
Podsumowanie IV Konkursu dla internautów
„Czy znasz swoje miasto?”
16 czerwca 2018 r.

Tego dnia wyjątkowo zapraszamy do samodzielnej wędrówki szlakami Puszczy Wkrzańskiej i Parku Kasprowicza. Spotykamy się na mecie przy Jeziorze Rusałka.

Wszystkich uczestników zapraszamy do wspólnej zabawy! [CZYTAJ DALEJ]

„Atrakcje Krainy Gryfitów” – warsztaty historyczno – krajoznawcze w Pałacu

Na początku kwietnia, członkowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych ze szczecińskich placówek wzięli udział w kolejnej, czwartej już edycji PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA. Prawie 300 uczniów wraz z opiekunami, miało okazję uczestniczyć w warsztatach historyczno – krajoznawczych prowadzonych przez Tomasza Wieczorka przewodnika turystycznego po Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. Celem warsztatów było m.in. przybliżenie historii oraz interesujących atrakcji turystycznych naszego regionu a także zachęcanie do różnych form uprawiania turystyki na terenie Pomorza Zachodniego. [CZYTAJ DALEJ]

„Atrakcje Krainy Gryfitów” – warsztaty historyczno – krajoznawcze

Pałac Młodzieży w Szczecinie, zaprasza uczestników będących członkami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych do udziału w PROJEKCIE EDUKACYJNYM „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA, którego organizatorem  jest: Urząd Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie – Pracownia Turystyczno-Ekologiczna.

W czwartym module projektu, zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w warsztatach historyczno – krajoznawczych „Atrakcje Krainy Gryfitów”, które zrealizuje Tomasz Wieczorek – przewodnik turystyczny po Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. Na co dzień prowadzi systematyczne zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich oraz miasta Szczecina ukierunkowane na przybliżanie walorów turystycznych, kulturowych i historycznych. Od lat zaangażowany jest w propagowanie wiedzy o Dynastii Gryfitów, Księstwie Pomorskim, Mapie Lubinusa oraz Szczecinie.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 13 pierwszych placówek, które dostarczą kartę zgłoszenia do dnia 19 marca 2018 r. /poniedziałek/ do sekretariatu Pałacu Młodzieży, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin lub na adres mailowy: konkursy@palac.szczecin.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu do projektu, nie decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły i karta zgłoszenia w załączniku.

 

zdjęcie: Tomasz Wieczorek