Logo Konkursu Wiedzy Morskiej

Pracownia Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie zaprasza uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin do udziału w wieloetapowym Konkursie Internetowym. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarstwie, historii i geografii jeziora Dąbie, ochronie środowiska wodnego, zasłużonych dla Polski Ludziach Morza, żeglarstwie, nowoczesnych źródłach przekazu i komunikowania.

  • Konkurs trwa od 28 lutego 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.
  • Informacje o zakwalifikowaniu się do Półfinału zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 18 maja 2022 r.
  • Półfinał i Finał – 31 maja 2022 r.
  • Wyniki końcowe zostaną opublikowane na stronie internetowej do 1 czerwca 2022 r.

NAGRODY:

  • Główna Nagroda – w każdej grupie wiekowej za zajęcie I, II, III nagroda rzeczowa o wartości:

I miejsce – 500,00 zł
II miejsce – 300,00 zł
III miejsce – 200,00 zł
IV-VII miejsca – wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej (drobne materiały promocyjne).

  • Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział konkursie.

WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

Szczegóły KONKURSU w REGULAMINIE:

Konkurs Wiedzy Morskiej 2022 (doc 265 kb)

Konkurs Wiedzy Morskiej 2022 (pdf 245 kb)

DATA PUBLIKACJA PYTAŃ/ WYNIKÓW
I ODPOWIEDZI Z POPRZEDNICH EDYCJI
 ODPOWIEDZI/ WYNIKI/PYTANIA

14 marca 2022

Pytania Konkursowe – etap 1 (doc 104 kb)
Pytania Konkursowe – etap 1 (pdf 151 kb)

28 marca 2022

Odpowiedzi Konkursowe – etap 1 (doc 104 kb)
Odpowiedzi Konkursowe – etap 1 (pdf 151 kb)

Wyniki – etap 1 (doc 103 kb)
Wyniki – etap 1 (pdf 134 kb)

Pytania konkursowe- etap 2 (doc 12 kb)

Pytania konkursowe- etap 2 (pdf 64 kb)

11 kwietnia 2022

Odpowiedzi konkursowe-etap-2 (19 kb)
Odpowiedzi konkursowe-etap-2 (doc 19 kb)

Wyniki – etapie 2
Wyniki – etapie 2

Pytania Konkursowe – etap 3 (doc 106 kb)
Pytania Konkursowe – etap 3 (pdf 153 kb)

25 kwietnia 2022

Wyniki – etapie 3 (doc 104 kb)
Wyniki – etapie 3 (pdf 135 kb)

Odpowiedzi Konkursowe – etap 3 (doc 107 kb)
Odpowiedzi Konkursowe – etap 3 (pdf 176 kb)

Pytania Konkursowe – etap 4 (doc 106 kb)
Pytania Konkursowe – etap 4 (pdf 185 kb)

09 maja 2022

Odpowiedzi Konkursowe – etap 4
Odpowiedzi Konkursowe – etap 4

Wyniki – etapie 4
Wyniki – etapie 4

Pytania Konkursowe – etap 5
Pytania Konkursowe – etap 5

PÓŁFINAŁ

Odpowiedzi Konkursowe – etap 5 (pdf 162 kb)
Odpowiedzi Konkursowe – etap 5 (doc 108 kb)

Wyniki – etapie 5 (pdf 130 kb)
Wyniki – etapie 5 (doc 103 kb)

Zakwalifikowani do etapu 6 (279 kb)
Zakwalifikowani do etapu 6 (doc 102 kb)

FINAŁ