„Twardzi jak skała” – warsztaty wspinaczkowe

Pałac Młodzieży w Szczecinie, zaprasza uczestników będących członkami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych do udziału w PROJEKCIE EDUKACYJNYM „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA, którego organizatorem jest: Urząd Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie – Pracownia Turystyczno-Ekologiczna.

W szóstej już edycji, zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia wspinaczkowe na ściance wspinaczkowej GEKO, które zrealizuje Dariusz Sokołowski, wspinacz, autor wielu przejść wspinaczkowych w górach polskich  i europejskich.

Adresatami PROJEKTU są uczniowie szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne zgłoszone do Pracowni Turystyczno-Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Szczecinie: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, ośrodki specjalne. Placówka chcąca wziąć udział w PROJEKCIE może zgłosić jedną grupę. Liczebność jednej zgłoszonej grupy nie może przekraczać 15 uczestników.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 13 pierwszych placówek, które dostarczą kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych do dnia 12 listopada
2019 r. /wtorek –
TERMIN PRZEDŁUŻONY/ do sekretariatu Pałacu Młodzieży, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin lub na adres mailowy: konkursy@palac.szczecin.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty będą odbywały się w dniach: 18.11 /poniedziałek/, 19.11 /wtorek/, 20.11 /środa/, 21.11 /czwartek/, 22.11 /piątek/, w GEKO. Centrum wspinaczkowe przy ul. Mazowieckiej 1, 70-526 Szczecin.
Czas trwania pojedynczych warsztatów będzie wynosił 90 minut.
Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie placówek wraz z harmonogramem warsztatów będzie dostępna na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl od dnia 13 listopada /środa/ 2019 r.

Regulamin i karta zgłoszenia poniżej: