Iga Kamela

Akademia Edukacji Przedszkolaka

e-mail: i.kamela@palac.szczecin.pl

Od wielu lat prowadzę zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas studiów pracowałam również jako osoba wspomagająca a po ich ukończeniu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w kilku placówkach przedszkolnych w Szczecinie. Przez cały ten okres zbierałam doświadczenia, które pozwoliły mi wypracować metody i formy pracy z dziećmi, które w moim mniemaniu wspomagają prawidłowy rozwój małego człowieka i warunkują bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo. Naważniejsze i naistotniejsze dla mnie w procesie wychowania jest rozwijanie osobowości każdego dziecka, rozbudzanie i wzbogacanie jego życia: ukazywanie bogactwa świata, przeżywanie go swoimi zmysłami i chłonnym umysłem, wrażliwość w stosunkach społecznych oraz kreatywność, słowem, wzbogacanie jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Wierzę, że uwzględniając aktywność i indywidualność każdego przedszkolaka rozbudzam w nim potrzebę rozwijania zamiłowań i uzdolnień. Jestem przekonana, że te dyspozycje pomogą mu lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz otaczającą go rzeczywistość i przygotują do nadążania, rozumienia i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.