Nauczyciel: Marcel Mroczek Aktualności

 


PLAN NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Mroczek Marcel (docx 29 kb)
Mroczek Marcel (pdf 11 kb)

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Mroczek Marcel (.pdf 77 kb)
Marcel Mroczek ( .doc 58 kb)


  • Teatr Opowieści Rolplej Junior (10 – 14 l., gr. początkująca)

Dziecięca grupa teatralna skupiona wokół zagadnienia storytellingu, czyli żywego opowiadania historii. Uczestniczki i uczestnicy poznają różne teatralne i parateatralne sposoby snucia opowieści, m.in. gawędziarstwo, japoński teatr ilustracji (kamishibai), narracyjne gry fabularne (RPG). Podczas zajęć poznają podstawy wyraźnego i plastycznego mówienia, tworzą i improwizują historie z wykorzystaniem gier planszowych i karcianych, ćwiczą i nabywają pewność siebie podczas wystąpień publicznych. Oprócz języka teatru odkrywają również język sztuk plastycznych.

  • Grupa warsztatowa Faktoria (14 – 19 l., gr. początkująca)

Młodzieżowa grupa teatralna, której celem jest wyrobienie w sobie podstawowych nawyków scenicznych. Poprzez ćwiczenia i zabawy teatralne uczestniczki i uczestnicy „uczą się siebie”, swoich możliwości aktorskich, szkolą dykcję i artykulację, rozwijają wyobraźnię sceniczną, nabywają świadomości ciała. Dodatkowo poznają różne języki teatralne – teatr plastyki, teatr pantomimy, teatr lalek, teatr ilustracji itp. Celem grupy jest przygotowanie prezentacji scenicznej przedstawiającej artystyczny progres jej uczestniczek i uczestników.

  • Pomorska Trupa Pałacowa (14 – 19 l., gr. średniozaawansowana)

Młodzieżowy zespół teatralny skupiony wokół rozczytywaniu literatury. Fundamentem każdej artystycznej pracy jest współczesny problem społeczny oraz psychologiczna praca z rolą. Uczestniczki i uczestnicy poznają na zajęciach podstawy emisji głosu, kulturę i higienę mowy, analizują przydzielone postacie i urzeczywistniają je na scenie. Siłą napędową wszystkiego jest konflikt sceniczny, który z poznaną wiedzą ożywiają i prezentują podczas spektaklu. Efektem wspólnej pracy jest spektakl konkursowy zgłaszany na festiwale i przeglądy teatralne.

  • Teatr Opowieści Rolplej (14 – 19 l., gr. zaawansowana)

Młodzieżowa grupa teatralna, której podstawowym zadaniem jest nabycie umiejętności planowania, tworzenia oraz przedstawiania różnego rodzaju historii (storytelling). Poprzez teatralne zadania oraz improwizację uczestniczki i uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się kultury i higieny mowy, poznają podstawy snucia opowieści oraz odkrywają świat gawędziarstwa i autoprezentacji. W zakres działań wchodzą zarówno krótkie monodramy jak i zaawansowane narracyjne gry fabularne (RPG). Osoby uczestniczące wraz z postępem własnych umiejętności uczą się, jak sprawić, by ich opowieści rodziła się w umysłach słuchaczy.

  • Teatr Ruchu i Maski Maszkaron (14 – 19 l., gr. zaawansowana)

Młodzieżowy zespół teatralny skupiony wokół zagadnienia plastyki ruchu oraz teatru maski. Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy rozwijają własną świadomość ciała, starają się rozczytywać tekst literacki poprzez ruch oraz symbolizację postaci. W czasie zajęć korzysta się z elementów teatru plastyki (lalek), teatru tańca i ruchu, teatru pantomimy, teatru fizycznego i teatru improwizacji. Efektem wspólnej pracy jest spektakl konkursowy zgłaszany na festiwale i przeglądy teatralne.