Nauczyciel: Marcel Mroczek Aktualności

PLAN NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Mroczek Marcel (docx 29 kb)
Mroczek Marcel (pdf 11 kb)


Teatr Opowieści „Rolplej”/
Grupa odbiorcza: 14-18

Grupa teatralna skupiająca się wokół zagadnienia gier RPG. Nastawiona na naukę twórczej improwizacji, trudnej sztuki opowiadania (m.in. dbanie o kulturę słowa i higienę mowy, ciągłości narracji, barwności opisu, dramaturgii) oraz podstawowych umiejętności aktorskich. Widownią „Rolpleju” w przeciwieństwie do innych grup teatralnych nie jest gromkie audytorium wpatrzone w scenę, lecz kameralne grono graczy-aktorów skupionych wokół zwykłego stołu, zaś światła reflektorów zastąpione są nastrojowym światłem świec lub skromnych lamp. Jeżeli chcesz doskonalić swój warsztat Narratora/Mistrza Gry, a przy tym gracza-aktora, zapraszamy serdecznie! W programie znajdzie się również poszerzanie wiedzy historycznej związanej z kulturą i sztuką różnych epok, elementy ludologii (nauki o grach), psychologii komunikacji, nauka planowania i organizowania sesji RPG oraz pisanie scenariuszy. Zajęcia będą miały charakter zarówno praktyczny, m.in. warsztat teatralny (z uwzględnieniem dramy) jak i teoretyczny.

Teatr Maszkaron
Dawny zespół teatralny Decorum. Najwyżej zaawansowana grupa teatralna specjalizująca się w teatrze ruchu i maski. Uczestnicy tego zespołu zaznajamiają się z metodami pracy Jacquesa Lecoqa, Wsiewołoda Meyerholda i Jewgienija Wachtangowa. Rozczytują świat poprzez ruch i plastykę. Podczas zajęć obecne są ćwiczenia z pogranicza akrobatyki, mimu oraz tańca. Inspiracją do pracy nad spektaklem bywa zarówno literatura, malarstwo jak i muzyka. Jeżeli interesuje cię niestandardowa forma pracy teatralnej, zapraszamy serdecznie!

Pomorska Trupa Pałacowa
W zakres działań grupy wchodzą wszelkiego rodzaju teksty klasyczne (dramaty, powieści, dzieła filozoficzne jak i społeczno – polityczne). Nawiązując do tradycji teatrów dworskich i trup wędrownych, Pomorska Trupa Pałacowa przygotowuje spektakle mające charakter rekonstrukcyjno – poszukiwawczy, co oznacza, że nie stroniąc od klasycznych form przekazu (kostium, rekwizyt z epoki), stara się wprzęgnąć nowe, współczesne życie w stare, często zapomniane lub pomijane teksty. Trupa ma w swym programie wpisaną współpracę z Zespołem Muzyki Dawnej Musica Sedina.

Grupa warsztatowa FAKTORIA
Celem, do którego dąży się na zajęciach tej grupy, jest wyrobienie w sobie podstawowych umiejętności adepta sztuki teatralnej, tj. wyrazistości i nośności mowy, odpowiednie usprawnienie ciała poprzez ćwiczenia psychofizyczne oraz intuicyjne odnajdywanie się w sytuacji scenicznej. Podczas zajęć, których fundamentem będzie praca nad sobą, będziemy pracowali nad tekstami  pisanymi zarówno prozą jak i wierszem, zahaczając również o działania z zakresu teatru formy i ruchu.

Grupa integracyjna BEZ BARIER
W zakres działań grupy wchodzą zarówno zajęcia z zakresu sztuki teatralnej jak i tanecznej. Podczas zajęć dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych staramy się uruchomić w nich chęć do działań scenicznych, ucząc jednocześnie podstawowych umiejętności związanych z występowaniem przed publicznością. Współpraca na tym polu daje możliwość uczenia się wzajem różnego patrzenia na świat i tolerancji dla odmienności.

Faktoria

“Krzyk światła”

Pomorska Trupa Pałacowa

Teatr Maszkaron