Krakowskie święto eRPeGów

Na mapie Polski jest tylko kilka wydarzeń całkowicie poświęconych zagadnieniu narracyjnych gier fabularnych (RPG). Jednym z nich są Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi LAJCONIK. Tegoroczni uczestnicy Teatru Opowieści Rolplej w ramach realizacji programu zajęć wybrali się do Krakowa, by nie tylko przyjrzeć się organizacji tej imprezy, ale również zaczerpnąć nieco inspiracji od tamtejszych Mistrzów Gry. Dodatkową atrakcją było oczywiście zwiedzanie Krakowa i jego fantastycznych zakamarków związanych z literaturą, historią i legendami.
Rolpleje w ciągu trzech dni odwiedzili kawiarnię potteromaniaków („Dziórawy kocioł”), spacerowali po żydowskim Kazimierzu i przede wszystkim grali sesje RPG. Czas, choć było go mało, był wykorzystywany do granic możliwości, by „wycisnąć” z Krakowa jak najwięcej. Te kilka dni na pewno zaowocuje wykorzystaniem Krakowa i jego historii w sesjach RPG naszych młodych Mistrzów Gry.

relacja: Marcel Mroczek