Realizacja konkursu w SP 14 w Szczecinie. „Wielcy Podróżnicy i Odkrywcy – Wojciech Jacobson”.

21 lutego w naszej szkole odbył się po raz XI Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Podróżnicy i Odkrywcy”. W tym roku gościliśmy osobiście bohatera konkursu – kpt. Wojciecha Jacobsona. Poza gościem uczestnikami imprezy byli reprezentanci szkół: 5, 14, 23, 44, 45, 56 oraz dwie drużyny z SP11, którzy przybyli do nas wraz z opiekunami. W składzie jury znaleźli się natomiast kapitanowie: Mieczysław Ircha i Jerzy Kaczor. Honorowego gościa przywitała Pani wice dyr. Małgorzata Juszkiewicz. Gość przywitał uczestników, a potem swobodnie, ciekawie odpowiedział na zadane przez nich pytania. Następnie rozpoczęły się konkurencje teoretyczne przy stolikach.
Zespoły miały za zadanie:
– rozwiązać test o życiu, podróżach i osiągnięciach Wojciecha Jacobsona, ułożony przez panią Jolantę Gałęzowską,
– zaszyfrować hasło alfabetem Morsea „ Żeglarstwo to sposób na życie”,
– rozwiązać krzyżówkę ze słownictwem żeglarskim, z hasłem „Pogoria” i dodatkowo udzielić odpowiedzi na pytanie – W jaki sposób Wojciech Jacobson związany był z Pogorią ?

Po ukończeniu tych zadań, zespoły przystąpiły do wykonania pracy plastycznej pt „Arktyczna wyprawa Wojciecha Jacobsona”, podczas której kolejno podchodziły do sędziów i tam każdy z drużyny losował zdjęcia żaglowca i określał jego typ oraz losował kartę z zapisaną nazwą węzła, który musiał pod czujnym okiem jurorów poprawnie zawiązać.

Prace plastyczne okazały się bardzo ciekawe. Najpiękniejszy obraz zdaniem naszego gościa honorowego stworzyła drużyna z SP 5 i tę pracę oprawioną otrzymał Wojciech Jacobson jako pamiątkę naszego spotkania.
Zwycięzcami konkursu okazali się gospodarze SP14, II m. zajęły SP 5 i SP 44, a III m. przypadło jednej z drużyna SP 11.

Opiekunka SKEM
Wanda Stefanowska