Nauczyciele: Mariola GrochowskaBogumiła Kuźnicka , Magdalena Kucharska

Aktualności
 

PLANY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Kucharska Magdalena (plik pdf 83 kb)  Kucharska Magdalena (plik docx 28 kb)
Grochowska Mariola (plik pdf 86 kb)  Grochowska Mariola (plik docx 29 kb)
Kuźnicka Bogumiła (plik pdf 85 kb)  Kuźnicka Bogumiła (plik docx 28 kb)

 

W pracowniach plastycznych poznajemy różnorodne techniki i formy plastyczne: od rysowania pastelami, poprzez malarstwo przy sztalugach, tworzenie z materiałów ekologicznych i odpadowych, po ceramikę, rzeźbę, malowanie na tkaninie oraz na szkle.

Uczestnicy rozwijają swoje zdolności plastyczne i zainteresowania sztuką. Twórczość jest źródłem radości, wyrazem zaangażowania, formą poznawania, przedstawiania, komentowania i kreowania rzeczywistości.

Każdy może odnaleźć radość tworzenia i własne środki wyrazu przy sztalugach, podczas rysowania, lepienia, wycinania. Powstają niepowtarzalne dzieła: wyjątkowe w oczach młodych artystów, ich rodziców, nauczycieli, a często również w opinii jurorów konkursów plastycznych.

Pracownia Plastyczna 01 Pracownia Plastyczna 02 Pracownia Plastyczna 03 Pracownia Plastyczna 04 Pracownia Plastyczna 05