REGULAMIN MULTITEKI
W PAŁACU MŁODZIEŻY – POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI
W SZCZECINIE
w roku szkolnym 2021/2022

  1. Ze zbiorów bibliotecznych pracowni mogą korzystać wszyscy uczestnicy zajęć, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Pałacu Młodzieży.
  2. Korzystanie z zasobów MULTITEKI jest całkowicie bezpłatne.
  3. Osoby, które chcą korzystać ze zbiorów po raz pierwszy, muszą okazać swój dowód tożsamości, będący podstawą do założenia KARTY CZYTELNIKA.
  4. Czytelnik może wypożyczać zbiory tylko we własnym imieniu i na swoje nazwisko.
  5. Jednorazowo można wypożyczyć do trzech pozycji na okres trzech tygodni. Za jedną pozycje uznaję się książkę oraz płytę CD zawierającą nagranie, tzw. audiobook. Okres ten może być przedłużony, pod warunkiem braku oczekujących czytelników na wskazany wolumin.
  6. Niezwrócenie wypożyczonych pozycji we wskazanym czasie, uruchamia procedurę pisemnego upomnienia dla czytelnika.
  7. W razie zniszczenia lub zagubienia książki/płyty czytelnik powinien zwrócić inny egzemplarz tego samego dzieła.
  8. Zbiory specjalne z księgozbioru podręcznego Multiteki udostępniane są tylko na miejscu.
  9. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta. Zauważone uszkodzenia powinny być natychmiast zgłaszane pracownikom MULTITEKI.
  10. Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie internetowej pod adresem: palac.szczecin.pl/RODO