IMG_0784Pracownia Muzyczna
e-mail: m.zygmunt@palac.szczecin.pl

W Pałacu pracuję od 1996 r., wprowadzając dzieci i młodzież w tajniki muzyki. Często wyjeżdżam z uczestnikami zajęć na warsztaty muzyczne, odbywające się w ciekawych miejscach. Wszystko to dzieje się na różnych poziomach zaawansowania technicznego i zrozumienia istoty świata muzyki. Efektem naszej pracy jest czternaście płyt zrealizowanych przez uczestników zajęć w pracowni .