iwona szaryPracownia Edukacji Przedszkolaka – Rytmika

Adres e-mail:   i.szary@palac.szczecin.pl

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej, zaś od 2002 roku  prowadzę zajęcia muzyczne dla najmłodszych w Pałacu Młodzieży.

Głównymi celami moich zajęć jest:

 • rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci
 • rozbudzanie zamiłowania do ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki
 • rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej
 • rozwijanie sprawności słuchowo – głosowych i słuchowo – ruchowych
 • rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego (prawidłowej postawy i estetyki ruchu)
  i głosowego (poprawnego śpiewania – wydobywania dźwięków)
 • wykształcenie u dzieci koncentracji, uwagi i spostrzegawczości, przystosowania się  do pracy w zespole, a co za tym idzie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętność panowania nad własnym ciałem i jego ruchem
 • podwyższenie samooceny dzieci, a także rozwijanie dyscypliny i wytrwałości w dążeniu
  do wytyczonych celów

Zapraszam do wspólnej zabawy!