,,Morskie Przygody Kota Umbriagi”

W lutym 2019 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 65 w Szczecinie zorganizowany został międzyprzedszkolny konkurs plastyczny Impresje Morskie pod hasłem ,,Morskie Przygody Kota Umbriagi”. Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, promowanie morskiego charakteru miasta Szczecin, rozwijanie zainteresowań tematyką morską i tradycjami marynistycznymi. W ramach konkursu nadesłano 26 prac z 6 szczecińskich placówek oświatowych (z Przedszkola Publicznego Nr 65, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 27, Przedszkola Publicznego Nr 54, Przedszkola Publicznego Nr 29, Przedszkola Publicznego Nr 38). Prace wykonane zostały różnymi technikami: namalowane farbami, kredkami, wyklejane różnorodnymi materiałami, wykonane techniką kolażu.
26 lutego 2019 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Przedszkolaki z grup III, IV i V z Przedszkola Publicznego Nr 65 przygotowały krótkie występy: pokaz tańców morskich, odśpiewanie szant, wspólne zabawy przy muzyce żeglarskiej. Po krótkim pokazie artystycznym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.


Dodaj komentarz