Pracownia Turystyczno – Ekologiczna

Nauczyciele: Elżbieta Wielgoszewska, Magdalena Włodkowska [button link=”/category/pracownia-turystyczno-ekologiczna-aktualnosci/” color=”#9e1617″ size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]Aktualności[/button]

PLAN NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Pn Wt Śr Czw Pt Sb
Elżbieta Wielgoszewska  14:15- 18:00
za soboty bez rajdów
1415– 1715 10:00-14:00
Leśne Soboty i inne rajdy
Magdalena Włodkowska 14:15-18.00 14:15-17:15

 

Główne działania pracowni obejmują: pracę z młodzieżą, organizację i prowadzenie „Leśnych Sobót”, spotkań i szkoleń dla nauczycieli zajmujących się turystyką w szkole (opiekunów SKKT), organizację konkursów turystycznych dla uczniów szczecińskich szkół, wspieranie nauczycieli Pałacu Młodzieży w zakresie organizacji wyjazdów dla uczestników stałych zajęć, działania związane z wybranymi elementami edukacji ekologicznej oraz współpracę z organizacjami wspierającymi turystykę szkolną w naszym mieście.

Na zajęcia do pracowni mogą przychodzić uczniowie – miłośnicy krajoznawstwa i turystyki, jak i uczniowie realizujący projekty np. gimnazjalne, dotyczące geografii, turystyki i historii Miasta Szczecin lub województwa zachodniopomorskiego.

Każdego roku część uczestników Pracowni bierze udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Uczniowie biorący udział w turnieju zdobywają szeroką wiedzę z zakresu historii, geografii i przyrody Polski.

Wszyscy uczestnicy nabywają umiejętność poruszania się po szlakach turystycznych, poznają ciekawe turystycznie i przyrodniczo miejsca Miasta Szczecin i przyległego terenu, uczą się udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. W czasie ferii zimowych i w okresie wakacji mogą uczestniczyć w wyjazdach warsztatowych.

Podczas rajdów, zlotów i wyjazdów warsztatowych mogą uzyskiwać punkty do książeczek turystyki kwalifikowanej PTTK.

Uczestnicy Pracowni uczą się także organizowania imprez turystycznych ponieważ Pałac Młodzieży w Szczecinie jest organizatorem cyklu imprez turystycznych pod nazwą „Leśne soboty”. Są to wędrówki po szlakach Puszczy Wkrzańskiej i Puszczy Bukowej.  Do tej pory odbyło się ich już ponad 900.

Zapraszamy do naszej pracowni i na szlaki turystyczne!

Lesna sobota 01Lesna sobota