Nauczyciel: Magdalena Kucharska

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kucharska Magdalena (.docx 29 KB)
Kucharska Magdalena (.pdf 84 kb)


Głównymi odbiorcami tej pracowni są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dużą grupę uczestników stanowią dzieci z Akademii Edukacji Przedszkolaka. Dlatego zajęcia plastyczne tutaj to przede wszystkim twórcza zabawa, poprzez zabawę edukacja, a w razie potrzeby – również terapia przez sztukę.

Działania w pracowni to szeroko rozumiany rozwój artystyczny  stosujemy różnorodne techniki i łączymy różne dziedziny sztuki. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój poprzez samodzielne działanie dzieci, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Mają na celu rozbudzenie wrażliwości dziecka, pobudzanie różnych zmysłów  wzroku, dotyku, zapachu, słuchu, ponieważ dziecko poznaje świat poprzez zmysły. Rysowanie pomaga również dziecku wyrazić emocje, uczy, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, chętnie sięgamy więc po elementy arteterapii.
Dzieci rysują i malują: pędzlami, palcami, dłońmi, na małych i dużych formatach, przy sztalugach i na podłodze. Wykorzystują różne struktury, faktury i materiały, lepią z gliny, z gazet, a kiedy trzeba stukają młotkami.

W pracy plastycznej ważna jest droga, proces tworzenia, czas, w którym dziecko rysuje, lepi, maluje, najważniejsze są przeżycia towarzyszące tworzeniu. A wtedy, przy okazji, powstają małe i duże dzieła.

To właśnie tutaj najmłodsze pokolenie zapoznaje się z szeroko rozumianą sztuką, jest jednocześnie odbiorcą sztuki jak i jej twórcą, odkrywa swoje talenty i zainteresowania, aby później przez długie lata rozwijać te zdolności w różnych pracowniach Pałacu Młodzieży.