Nauczyciele nieobecni

 

styczeń 2018 Informujemy, że w styczniu zajęcia w Pracowni Ceramicznej nie odbywają się, dlatego prosimy o niedokonywanie wpłat na Radę Rodziców.
11/01/2018 W dniu 11 stycznia/czwartek/
MULTITEKA czynna w godz. 8.00 – 16.00
w piątek 12 stycznia oraz w okresie ferii zimowych – nieczynna.
13/01/2018 Przemysław Kusztykiewicz W sobotę 13 stycznia zajęcia karate nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.