Nauczyciele nieobecni

 

17/09/2018  Iwona Gacparska

Zajęcia dziennikarskie z p. Iwoną Gacparską za dzień 17 września 2018 r. (poniedziałek)

odbędą się 21 września 2018 r (piątek) w godz. 15.30 – 17.00

 20/09/2018  Aneta Pilarska- Adamus

W dniach 20 września 2018 r. (czwartek) zajęcia taneczne z p. A. Pilarską – Adamus nie odbędą się

z powodu nieobecności nauczyciela.