Spotkanie z Danutą Romaną Słowik

Lirycznie i epicko wybrzmiał 48. wieczór z cyklu W PAŁACU literacko na październikowym spotkaniu w Pałacu Młodzieży. A powodem tych jesiennych i literackich nastrojów były promowane książki Danuty-Romany Słowik, poetki i powieściopisarki, także malarki, która już po raz kolejny prezentowała swoją twórczość w pałacowym salonie. Wybrzmiały liryczne strofy wierszy z tomiku Złamać skrzydło motyla…, aczkolwiek nie przygotowały one w pełni do odbioru tematów, które zaserwowały rozmówczynie – Autorka Danuta Romana Słowik i prowadząca Róża Czerniawska-Karcz, bowiem 48. książka wydana w serii: akcent, a będąca czwartą książką Pisarki całkowicie odbiega tematyką od poetyckiej aury Jej wierszy.

Przybyli goście mogli posłuchać komentarzy do prezentowanych fragmentów obszernej opowieści-dialogu dwojga bohaterów: Hanny i Adama, którzy przy okrągłym stole/ tak, tak… o wielu znaczeniach wyrażenie/ przez całą noc snują wspomnienia swojego życia z podobieństwami i odmianami widzenia tych samych wydarzeń dziejowych w przestrzeni i czasie od lat 1980. do współczesności. Prywatne losy bohaterów wpisują się mocno w historyczny już dzisiaj czas przemian ustrojowych Polski, także i Niemiec oraz całej Europy ostatnich dwóch dekad. A może ten czas kreuje takie a nie inne losy? Oto pytania-problemy towarzyszące refleksjom nad książką Rozmowa …z jednej nocy Danuty Romany Słowik, które mogli roztrząsać w październikowy wieczór w zaciszu pałacowej sali przy słodkim poczęstunku zaciekawieni słuchacze, gdy nad Szczecinem szalał huragan Xsawery, mający za nic nasze ludzkie dzienne, a tym bardziej artystyczne, sprawy.

Tymczasem na późnojesienny czas, na 23 listopada 2017 r. zapraszamy sympatyków spotkań W PAŁACU literacko na promocję 50.książki w serii:akcent, 11. tomiku poezji Róży Czerniawskiej-Karcz.

zdjęcia: Izabela Ginett
oprawa artystyczna: Ewa Banaś

 


Dodaj komentarz