Nabór uczestników na rok szkolny 2017/2018 – informacje, terminy, regulamin

Szanowni Rodzice, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. , Prawo oświatowe, rozdz. VI, art. 114  /Dz.U. 2017 poz. 59/, Pałac Młodzieży informuje, że  rekrutacja uczestników na zajęcia do pracowni oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na nowy rok szkolny, odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki. 18 kwietnia – 5 maja
2 Weryfikacja deklaracji (prace komisji rekrutacyjnej – obliczenie liczby wolnych miejsc). 8 – 12 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia  na wolne miejsca. 22 – 26 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców 31 maja – 9 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 14 czerwca
6 Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 22 czerwca br.

7 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 27.06)
8 Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (odbiór uzasadnień 27.06-1.07.; do 8.07 składanie odwołań)
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora (do 15.07.)
10 Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami. 14 – 18 sierpnia
11 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca. 21 – 25 sierpnia
12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca. 28 sierpnia

Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 18 kwietnia 2017 r.DRUKI

Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 15 maja 2017 r. – DRUKI

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW)  i 8.00 – 17.00 (PT).

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl oraz  w siedzibie placówkiDRUKI

WAŻNE:
Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwa kontynuacja zajęć w pracowni:

  1. gitarowej /p. Maciej Kazuba/
  2. muzyki etnicznej / p. Leszek Wiszniewski/
  3.  tkactwa i rękodzieła /p. Iwona Durlik/
  4. j. angielskiego / p. Anna Kozłowska/
  5. plastycznej /p. Magdalena Sobczyńska/
  6. rytmiki /p. Marcin Kurylak i p. Iwona Szary/

 


Dodaj komentarz