Rozpoczynamy nabór uczestników na WAKACYJNY REJS

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do naboru na rejs szkoleniowy – „NA SZLAKU WIELKICH WYPRAW”. Wspaniała przygoda żeglarska będzie realizowana na trasie Delfzijl (Holandia) – Antwerpia (Belgia) na żaglowcu KAPITAN BORCHARDT w dniach 3-9.07.2016. Wszystkie świadczenia łącznie z transportem na miejsce rozpoczęcia i zakończenia rejsu są zapewnione przez organizatora. Oferta kierowana jest do uczniów szczecińskich placówek oświatowych,  członków Szkolnych Kół Edukacji Morskiej. Warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie rekrutacji uczestnika w ramach projektu „Na szlaku Wielkich Wypraw”.Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

  1. Wypełnienie deklaracji przez uczestnika Projektu;
  2. Przesłanie skanów (deklaracja, kwestionariusz, oświadczenie o stanie zdrowia) na adres: edumorska@palac.szczecin.pl;
  3. Dostarczenie oryginału lub przesłanie go do Biura Projektu (Pałac Młodzieży   – sekretariat);
  4. Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję;
  5. Wybór kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej określone w § 3;
  6. Sporządzenie listy uczestników Projektu;
  7. Przesłanie pocztą elektroniczną informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie.
  8. Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronach internetowych Projektu.

Koszty uczestnictwa w rejsie „Na Szlaku Wielkich Wypraw”  (Delfzijl – Antwerpia) w dniach 3 – 9.07.2016 r.

Uczeń Gminy Miasto Szczecin

– członek SKEM

Uczeń

Gminy Miasto Szczecin

Koszt rejsu na osobę
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 70% 50% 0%
CENA 680,00 zł 1 130,00 zł 2 257,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto Pałacu Młodzieży:

PKO BP 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 (należy podać imię i nazwisko oraz etap rejsu- Delfzijl – Antwerpia)

Nabór kończy się 10 czerwca 2016 roku. Serdecznie zapraszamy!  

Biuro Projektu mieści się w Pałac Młodzieży PCE przy al. Piastów 7, w Szczecinie –czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.


Dodaj komentarz