Niewiele osób posiada umiejętność wyplatania z wikliny. Na tych warsztatach dzieci poznają m.in. historię surowca, z którego można zrobić wiele fantastycznych przedmiotów, a także sami spróbują swoich sił w wyplataniu. Efekty tych działań z pewnością będą niezwykłym i ciekawym doświadczeniem dla każdego z młodych uczestników!