Nauczyciele:
Beata Umińska
Artur Kotwas
Paweł Sokołowski
kapela:
Aneta Jaśkiewicz
Paweł Sokołowski
Dariusz Skrobania
Natalia Czerniawska
Ruiqi Dong

Aktualności

PLAN NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Umińska Beata, Kotwas Artur (doc 32 kb)
Umińska Beata, Kotwas Artur (pdf 125 kb)

Od września 2019 roku, zapraszamy miłośników tańca ludowego
i śpiewu do nowej pracowni,
którą tworzy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.

Zespół zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych pragnących przeżyć piękne chwile w towarzyskie polskiego folkloru, barwnych strojów i brzmienia kapeli na edukacyjną wędrówkę po pieśniach i tańcach z niemal wszystkich zakątków Polski.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” powstał w 1969 roku i przez 50 lat działał w Zespole Szkół Nr 8 (dawniej Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie). Tworzy go grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, których łączy wspólna pasja – miłość do polskich pieśni i tańców.

„Krąg” ma w repertuarze polskie tańce narodowe, a także tańce i pieśni z okolic: Łowicza, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Kaszub, Kurpii Zielonych, Śląska, Spisza oraz Nowego Sącza. Prezentuje również programy artystyczne złożone z dorocznych obrzędy i zwyczaje z kolęd a także pieśni patriotycznych.

Ideą przewodnią tworzenia programu artystycznego „Kręgu” jest przybliżenie odbiorcy elementów polskiego folkloru w formie zbliżonej do autentyku. Kroki taneczne, przyśpiewki, gwara, brzmienie kapeli i stroje są odtwarzane z możliwie największą starannością przy współpracy specjalistów z poszczególnych regionów.

Od 50 lat mieszkańcy Szczecina i okolic uczą się w Zespole śpiewu i tańca oraz zachowania tożsamości narodowej, poszanowania tradycji, współżycia w grupie, patriotyzmu i tolerancji. Zespół koncertuje na wielu scenach w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych konkursów i festiwali folklorystycznych. Poziom artystyczny Zespołu zdobył certyfikację Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF. Jest jej członkiem od 2004 roku.

Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” udało się w minionych latach wydobyć ze skarbca kultury ludowej to, co zapomniane i przenieść na scenę w nowej artystycznej formie. Barwne stroje z wielu regionów Polski, będące w zasobach Zespołu, podkreślają piękno i różnorodność polskiego folkloru. Zespół koncertuje przy akompaniamencie kapeli w tradycyjnym składzie, różnym w zależności od prezentowanego regionu: skrzypce, klarnet, trąbka, akordeon, kontrabas. 

Zajęcia w Zespole prowadzą:

  1. mgr Beata Umińska – nauczyciel śpiewu i akompaniator oraz twórca opracowań muzycznych. Doświadczony pedagog, muzykolog, folklorysta. Wieloletnia tancerka i instruktorka akademickich Zespołów Pieśni i Tańca w Poznaniu i Szczecinie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu polskiej muzyki i tańca.
  2. dr Artur Kotwas – nauczyciel tańca i choreograf. Nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz tańca ludowego w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie. Związany z folklorem od czasów szkolnych. Wiedzę i umiejętności zdobywał podczas kursu instruktorskiego tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury, a także na licznych szkoleniach folklorystycznych.