Pracownia Tradycji Polskiej. Zespół Pieśni i Tańca “Młody Krąg”
adres e-mail: b.uminska@palac.szczecin.pl

fotografia Beaty UmińskiejAbsolwentka PSM II st. W Szczecinie w klasie rytmiki oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Historycznego kierunek Muzykologia. Wieloletnia tancerka i instruktorka akademickich Zespołów Pieśni i Tańca w Poznaniu (ZTL Politechniki Poznańskiej, ZTL Akademii Wychowania Fizycznego) i Szczecinie (ZPiT Akademii Rolniczej „Żeńcy”).
Od 30 lat pracuje w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” jako nauczyciel śpiewu i akompaniator oraz twórca opracowań muzycznych. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu polskiej muzyki ludowej i tańca. Zdobyte wykształcenie muzykologiczne pozwala jej na dogłębną analizę folkloru muzycznego poszczególnych regionów oraz wydobycie z zakamarków bibliotek ciekawych i oryginalnych pieśni i melodii tanecznych, które włącza do repertuaru Zespołu.
Za Wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.