Nauczyciel: Czesław Lewicki

[wpis archiwalny, pracownia działała w Pałacu Młodzieży w latach 1989 -2012]

Pracownia akordeonowa istnieje w Pałacu Młodzieży od ponad dwudziestu lat. Jest jedną z najdłużej nieprzerwanie działających pracowni pod kierunkiem tego samego nauczyciela – pana Czesława Lewickiego.

Na początku był zespół akordeonowy, później powstała sekcja keyboardów i gitary klasycznej. Wielu uczestników dorastało razem z pracownią – zaczynali naukę jako dzieci, by pożegnać się z Pałacem w wieku studenckim. Niektórzy z nich grali w pracowni nawet piętnaście lat! Wśród wychowanków jest wielu takich, którzy swoje zainteresowania rozwijali najpierw na studiach w Akademii Muzycznej, by potem zostać profesjonalistami i grać zawodowo w orkiestrach czy zespołach.

Od samego początku istnienia pracowni jej uczestnicy zdobywali i wciąż zdobywają laury na wielu konkursach, również ogólnopolskich i międzynarodowych. To sprawia, że młodzi artyści mobilizują się do pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności i chętnie przychodzą na zajęcia.

Zespół akordeonowy “Akord” powstał w 1989 r. a jego uczestnicy to już w większości studenci szczecińskich uczelni wyższych. Zespół otrzymał liczne wyróżnienia I-miejsca w wojewódzkim przeglądzie A.R.A. W 1996 r. zajął I miejsce i otrzymał nagrodę specjalną za wysoki poziom artystyczny w Bremerhaven (Niemcy). Ponadto zespół nagrał płyty CD, brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Występował również wielokrotnie w Niemczech i Norwegii.

Piknik nad Odrą 2010 r. Maria Baszak i Akord z pracowni muzycznej Czesława Lewickiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

https://www.youtube.com/watch?v=04kwkb6Q3Mo

Benefis braci Radwańskich I – część koncertu 28.11.2008 r.

https://www.youtube.com/watch?v=XZfQ5y-0XUg

Benefis braci Radwańskich II cz

https://www.youtube.com/watch?v=YHOu5-yb6aE