Nauczyciel w Pracowni Akordeonowej w latach 1989 -2012
[wpis archiwalny]

Jestem instruktorem w pracowni muzycznej i muzykiem orkiestry Filharmonii Szczecińskiej. Wśród wielu odznaczeń otrzymałem “Medal Edukacji Narodowej” nagrody dyrektora, Prezydenta Miasta Szczecin, Kuratora Zachodniopomorskiego i inne.
Prowadzę naukę gry solowej i zespołowej na keyboardach. Wielokrotnie moi uczniowie byli laureatami Ogólnopolskich Konkursów Solistów. Wśród nich są: P. Wasilewski, G. Radwański, A. Brzozowska, B. Niedźwiedzki, A. Lasocki.
Trio Keyboardowe “Pauza” i duet są laureatami wojewódzkiego przeglądu A.R.A. i byli  często zapraszani do udziału w różnych koncertach okolicznościowych.
W roku szkolnym 2011/2021 prowadzę zajęcia z Zespołem Akordeonowym “Akord”, który powstał w 1989 r. z mojej inicjatywy. Kieruję nim do dziś, a uczestnicy to już w większości studenci szczecińskich uczelni wyższych. Zespół otrzymał liczne wyróżnienia I-miejsca w wojewódzkim przeglądzie A.R.A. W 1996 r. zajął I miejsce i otrzymał nagrodę specjalną za wysoki poziom artystyczny w Bremerhaven (Niemcy). Ponadto zespół nagrał płyty CD, brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Występował również wielokrotnie w Niemczech i Norwegii.

Rozmowa z Czesławem Lewickim:

Czesław Lewicki o AKORDZIE