Drodzy Rodzice,

w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 18 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa procedura zapisu dzieci na zajęcia w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie.
Zajęcia w pracowniach rozpoczynają się od 15 września 2014 r. zgodnie z planem zajęć.

 

UCZESTNIK KONTYNUUJĄCY ZAJĘCIA

  1. Zapisy na zajęcia odbywać się będą w terminie 1 – 6 września 2014 r.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kontynuujące zajęcia w ramach danej pracowni.
  3. Kontynuujący są zobowiązani do złożenia KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO UCZESTNIKA KONTYNUUJĄCEGO u nauczyciela w dniu wybranych przez siebie zajęć.
  4. Złożenie kwestionariusza jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia.

Niedotrzymanie terminu złożenia kwestionariusza odbiera przywilej pierwszeństwa w zapisie.

 Niezbędne formularze:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA KONTYNUUJĄCEGO

 

KANDYDAT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE

  1. Zapisy na zajęcia odbywać się będą w terminie 1 – 6 września 2014 r.
  2. Kandydaci zobowiązani są do złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI RODZICÓW u nauczyciela w dniu wybranych przez siebie zajęć.
  3. Złożenie wniosku u nauczyciela nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
  4. O przyjęciu na zajęcia decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria zawarte w Ustawie o systemie oświaty.

Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie udostępniona na naszej stronie internetowej od 12 września 2014 r.

Niezbędne formularze:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Po upływie terminu rekrutacji (01–06.09.2014 r.) zainteresowani zapisaniem na zajęcia mogą składać WNIOSKI O PRZYJĘCIE WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI w sekretariacie Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.
Przyjęcie kandydata może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc w pracowniach.

 

Do przeglądania i drukowania formularzy polecamy: Adobe Reader