Pracownia Rysunku i Malarstwa
e-mail: dyrektor@palac.szczecin.pl

Doktor sztuk plastycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Grafika oraz Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła staż dydaktyczny w University of South-Eastern Norway w Notodden w Norwegii. Autorka wielu wystaw indywidualnych, jej prace pokazywane były na wystawach zbiorowych m.in. w Belgii, Norwegii, Izraelu, Niemczech, Japonii, Finlandii, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, na Węgrzech i w wielu polskich miastach.
Wieloletnia kuratorka Galerii R+ w Szczecinie, a także kuratorka wielu wystaw, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.