Pracownia Karate Tradycyjnego

e-mail: p.karpow@palac.szczecin.pl

Instruktor sportu Absolwent UMCS w Lublinie i doktor nauk humanistycznych.
Pełniąc rolę instruktora karate tradycyjnego chce:
– wzmocnić zaangażowanie w uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
– wywołać zainteresowanie karate tradycyjnym jako sztuką walki będącej formą samoobrony bez użycia broni i opierającej się na maksymie “KARATE NI SENTE NASHI” – “Karate nigdy nie atakuje pierwsze”,
– zapoznać ćwiczących z wartościami budo (samodoskonalenie się przez trening, zgłębianie wiedzy o sztukach walki, współzawodnictwo, zbudowane na wzajemnym szacunku, umiejętność współdziałania w grupie).

Ostatecznym celem treningu w karate tradycyjnym nie jest tylko osiągnięcie perfekcji w sztuce walki, ale raczej całkowity rozwój ludzkiego charakteru tam, gdzie walka nie jest już potrzebna. Karate tradycyjne daje najwyższej jakości korzyści fizyczne, ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie całego ciała. Karate tradycyjne nie tylko dąży do rozwoju całej osoby, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji, zapewniając całkowitą równowagę i stabilne emocje.