Pracownia Edukacji Przedszkolaka – Rytmika

e-mail: m.joniec@palac.szczecin.pl

Wykształcenie: Akademia Muzyczne w Poznaniu Filia w Szczecinie Wydział Pedagogiki Instrumentalnej. Z dziećmi pracuję od 1991 roku. Jest to zarówno moja praca, jak też pasja życiowa.
W Pałacu Młodzieży prowadzę zajęcia z rytmiki w Pracowni Edukacji Przedszkolaka.

W mojej pracy stawiam na:

Rozwój wrażliwości muzycznej poprzez: słuchanie muzyki, śpiew i zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne przy muzyce, tańce,gry na instrumentach, twórczość dzieci.

Rozwój wrażliwości emocjonalnej poprzez metodę Ruchu Rozwijającego:

  • – ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
    – ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w grupie,
    – ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem oraz całą grupą.

Elementy kinezjologii edukacyjnej z zakresu “Gimnastyki mózgu”:

  • stymulowanie pracy mózgu poprzez ruch,
  • uaktywnienie naturalnych mechanizmów odpowiadających za rozwój funkcji psychofizycznych zapewniających optymalną pracę układu nerwowego, a także łatwość i spontaniczność uczenia się,

Wykorzystanie technik czytania globalnego podczas zabaw muzyczno-ruchowych.

Pracuję z dziećmi wykorzystując najnowsze metody pracy z dziećmi. Traktuję jako całość intelektualny i emocjonalny rozwój młodego człowieka.