kobieta trzymająca w dłoniach maskę - odlew gliniany swojej twarzyPracownia Ceramiczna
e-mail: k.tumanowicz@palac.szczecin.pl

Szczytem sztuki pedagogicznej jest możliwość dania dziecku poznanie siebie; zrozumienia siebie.
Janusz Korczak

Jestem absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Pałacu Młodzieży pracuję od 2004 r. Prowadzę zajęcia w Pracowni Ceramicznej. Glina daje możliwość swobodnej ekspresji twórczej, odczuwania naturalnej radości z tworzenia. Sam proces tworzenia staje się doskonałym sposobem na rozwijanie artystycznej wyobraźni oraz budzenie wiary we własne możliwości. Uczy umiejętność samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów, konsekwencji wynikających z wymogów technicznych, planowania, przewidywania. Każda praca ceramiczna jest niepowtarzalna. W ceramice, tak jak w malarstwie czy grafice, istnieje mnóstwo technik, które poznajemy i wykorzystujemy na zajęciach. Dziecko by się uczyć i rozwijać musi doświadczać.