Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
/imprezie turystyczno-krajoznawczej
Zgoda rodziców na wyjazd
 Regulamin Pracowni Tanecznej  wkrótce