Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
/imprezie turystyczno-krajoznawczej
 
Aby uczestnik mógł rozpocząć zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 konieczne jest dostarczenie stosownego oświadczenia:

https://palac.szczecin.pl/2020/08/procedury-bezpieczenstwa/